Češi by změny v doplácení nadstandardní zdravotní péče uvítali

Pokud by pacienti nemuseli platit nadstandardní zdravotní péči celou ze své peněženky, ale dopláceli by pouze rozdíl mezi standardem a nadstandardem, hodlá si za nadstandard připlácet téměř polovina (49 %) obyvatel. Údaje vyplynuly z výzkumu společnosti GfK Czech. Dosud si platila za kvalitnější zdravotní péči, léčiva a zdravotnické potřeby pětina obyvatel.

Dnes je praxe taková, že pacient za nadstandard, např. za kvalitnější kloubní náhradu, platí celou částku. Koaliční vláda v rámci plánované zdravotnické reformy navrhuje zavedení pojišťovnou hrazených standardů. Pacienti by pak dopláceli pouze rozdíl mezi úhradou od zdravotní pojišťovny a cenou nadstandardní péče.

„Pokud se podaří reformu prosadit, 38 % pacientů, kteří si dosud nepřipláceli, si připlácet začne a 55 % těch, kteří si připláceli, plánuje připlácet víc,“ komentuje výsledky průzkumu Jaroslav Jíra, ředitel pro obchod a marketing GfK Czech. „Dosud si nadstandardní zdravotní péči připlácelo pouze 20 % oslovených, přičemž více to byly ženy (22 %) než muži (17 %),“ doplňuje Jaroslav Jíra.

Nejvyšší podíl respondentů, kteří si dnes připlácejí za nadstandardní zdravotní péči, je ve věku od 50 do 59 let (30 %). S vyšším stupněm vzdělání se počet těch, kteří si připlácejí, zvyšuje. Značný podíl připlácejících je mezi vysokoškoláky (44 %).

Po zavedení změn si hodlají připlácet za nadstandardní zdravotní péči opět nejvíce vysokoškoláci, a to dokonce v 68 % případů. U respondentů se základním vzděláním je to 41 %, což představuje nárůst oproti současnému stavu o 28 %.

Graf 1 – Procentuální vyjádření části populace, která si po zavedení výše uvedených změn hodlá připlácet za nadstandardní péči, členěné dle věkových skupin. Hodnoty zahrnují jak občany, kteří si připlácet začnou, tak ty, kteří uvedli, že si hodlají připlácet více.

Informace o výzkumu

Výzkum realizovala společnost GfK Czech v červenci 2010 na reprezentativním vzorku 1 000 respondentů ve věku 15 až 79 let formou osobního dotazování (CAPI). Výzkum byl proveden na vlastní náklady GfK Czech, na základě podnětu redakce Hospodářských novin.

Informace pro média:

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group

GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2009 dosáhly tržby GfK Group 1,16 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tisk