Češi chtějí „své jisté“ a nejsou ochotní v oblasti investic příliš riskovat

Rčením „Co je doma, to se počítá“ se řídí více než 60 % Čechů, kteří by upřednostnili nižší zisk a větší jistotu před rizikovou investicí s příslibem vyššího výnosu. Rizikové investice s vyšším výnosem pak podle průzkumu investiční skupiny Pioneer Investments v současné době využívá jen jeden ze sta našich spoluobčanů. Celkově se do tzv. „riskantního obchodu“ někdy v životě pustila jen asi pětina Čechů. Ti, kterým se takový krok vyplatil, uváděli nejčastěji jako správnou investiční volbu akcie a dluhopisy, nemovitosti a také zlato.

Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Zdá se, že v Čechách toto pořekadlo v oblasti investování platí dvojnásob,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR, a dodává: „Průzkum ukázal, že naši sousedé na Slovensku jsou o poznání odvážnější investoři. Rizikovou investici s příslibem vyššího výnosu by využila anebo už využívá více než polovina z nich. Do riskantních obchodů jich vložilo peníze přes 40 %, tedy dvakrát více než u nás. I konzervativní čeští investoři si však stále více začínají uvědomovat, že chtějí-li dosáhnout atraktivnějších výnosů, musí být ochotni akceptovat určité riziko.“

Češi se svými penězi nakládají opatrně. Šest z deseti z nás by nikdy nevložilo peníze do rizikové investice a před příslibem vyššího výnosu upřednostňujeme jistotu. Dalších téměř 38 % dotazovaných by takovou investici využilo rádo, ale byli by obezřetní a velmi by záleželo na podmínkách daného rizikového obchodu. Jen 1,4 % Čechů uvedla, že rizikových investic s vyšším výnosem již využívá, nejčastěji pak jde o podílové fondy, obchodování na burze nebo forexu či o investice do zlata.

Graf I) Využíváte / využil byste tzv. rizikových investic s příslibem vyššího výnosu?

„Ukazuje se, že Češi jsou při zacházení s penězi obezřetní. Určitá opatrnost je při investování – zvláště bez předchozích zkušeností – na místě. Aktuální rozložení majetku českých domácností, kde i přes nejnižší úroky v historii stále dominují bankovní účty, nasvědčuje tomu, že investoři u nás zatím stále zůstávají spíše konzervativní,“ říká Roman Dvořák, analytik trhu a produktů Pioneer Investments v ČR. „I nezkušený investor má však dnes k dispozici alternativy, jak dosáhnout zhodnocení svých prostředků. Řešením pro efektivní boj s inflací mohou být například podílové fondy nebo produkty životního cyklu, které je obvykle možné flexibilně přizpůsobit individuálním potřebám a možnostem investora,“ doplňuje.

Peníze do tzv. „riskantního obchodu“ nikdy nevložily čtyři pětiny Čechů (78 %). Ze zbývajících dotazovaných, kteří někdy do „riskantního obchodu“ investovali, se to vyplatilo 2,6 %  a 11,2 % na tomto podniku prodělalo. Mezi riskantní investice, které se lidem vyplatily, patřily akcie a dluhopisy, investice do nemovitostí a zlata.

Průzkum o investování české a slovenské populace realizovala investiční skupina Pioneer Investments ve spolupráci s agenturou Sofres Factum v březnu 2014 na vzorku 500 mužů a žen ve věku 15–60 let.
 

 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 27 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 171,4 miliard EUR (k 31. 12. 2013). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz