Češi dávají přednost třídění odpadu před spalováním a odmítají zvyšování poplatků

Praha, 9. června 2014 – Drtivá většina (95 %) obyvatel České republiky dává přednost recyklaci odpadu před jeho spalováním ve spalovnách. Celkem jich 70 % odmítá platit kvůli spalovnám víc za odpady. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který provedla pro Českou asociaci odpadového hospodářství (ČAOH).

„Výsledky průzkumu potvrdily naše obavy, že zdražování odpadových služeb povede pouze k tomu, že lidé budou hledat způsoby, jak se placení vyhnout. Praxe bohužel ukazuje, že tou nejsnadnější cestou jak ušetřit bývá zakládání černých skládek. Velmi příjemně nás překvapil náhled respondentů na třídění biologicky rozložitelného odpadu. Drtivá většina by ocenila ve svém okolí nádobu na bioodpad. Toto řešení zpracování bioodpadu, který dosud zbytečně končí nevytříděný, ČAOH dlouhodobě doporučuje. K jeho realizaci navíc není nutné zvyšovat poplatky,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Průzkum potvrdil, že Češi odpad poctivě třídí (vždy 38 % z nás, většinou 52 %). Takřka 90 % procent respondentů považuje třídění odpadu za smysluplné a ocenilo by ve svém okolí nádobu i na vytříděný bioodpad (52 % určitě ano, 35 % spíše ano). Naprostá většina zúčastněných (95 %) preferuje recyklaci odpadů před spalováním a více než dvě třetiny (70 %) odmítají kvůli prosazování spaloven platit víc za odpadové služby.

Průzkum proběhl v první půli června formou internetového dotazníku na vzorku 1 020 respondentů. Agentura STEM/MARK zajistila proporční zastoupení podle kraje, velikosti bydliště, věku a pohlaví.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz