Češi jsou na tom s úsporami stále lépe. S finanční rezervou by nyní vydrželi více než tři a půl měsíce

Úspory českých domácností rostou. Dlouhodobý průzkum ING Bank Svět spoření ukázal, že oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku, Češi dokázali opět navýšit své finanční rezervy. V případě, že by přišli o veškeré příjmy, dokázali by ve druhém čtvrtletí 2013 s těmito záložními penězi vydržet tři měsíce a 19 dní. To je o více než dva týdny více oproti začátku roku. Průměrná česká domácnost je díky mírnému poklesu mandatorních výdajů a nárůstu disponibilních úspor také schopna více spořit. Pokud by Češi chtěli, dokázali by odložit stranou 29 % svých příjmů, což je o 4 % více než v předchozím čtvrtletí.

„Náš dlouhodobý průzkum ukazuje, že Češi málo utrácejí a z obav o svou budoucnost jsou ve výdajích více než opatrní,“ komentuje výsledky Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank. „Prodloužení doby ‚přežití‘ průměrné domácnosti o více než čtrnáct dní oproti minulému období je výrazný skok dopředu. Za rok a půl, po který sledujeme spořicí chování Čechů, došlo k nárůstu úspor dokonce o tolik, že dnes jsou lidé schopni ufinancovat chod své domácnosti až o měsíc a půl déle než na začátku sledovaného období,“ doplňuje.

Středoškolsky vzdělaní lidé s maturitou a vysokoškoláci přitom mají dostupné úspory na více než čtyři měsíce, zatímco lidé se základním vzděláním jen na pokrytí asi dvou a půl měsíce. 

Graf č. 1 – ING Bank index úspor domácností

Také druhý sledovaný index ING Bank Potenciál spoření vykázal za druhé čtvrtletí pozitivní posun. Příjmy českých domácností převyšovaly jejich pravidelné výdaje v průměru o 29 %. Právě tolik by tedy domácnosti byly schopny uspořit, pokud by chtěly. Jde o čtyřprocentní nárůst oproti předchozímu období a desetiprocentní nárůst oproti začátku sledovaného období. Na konci roku 2011 si mohla česká domácnost odložit stranou jen necelou pětinu svých příjmů. Díky vyšším příjmům mají nejvyšší spořicí potenciál tradičně domácnosti se zastoupením vysokoškolsky vzdělaných osob.

Graf č. 2 – ING Bank Potenciál spoření

Průzkum ING Bank ukazuje, že se svými úsporami nedokážeme nakládat příliš efektivně. Nejčastěji je necháváme ležet na běžných účtech (85 %), kde díky minimálnímu úročení reálně ztrácejí na hodnotě, tři čtvrtiny Čechů také nechává část úspor doma v hotovosti. „Od roku 2010 je možné sledovat vzrůstající zájem o spořicí účty a přesun části úspor na tyto účty. Nicméně podle statistik ČNB tvoří vklady na spořicích účtech a dalších netermínovaných vkladech stále jen 22 % a převažuje trend vkladů zahálejících na běžných účtech, kde jejich objem činí 37 % ze všech vkladů domácností,“ upozorňuje Vaníček a dodává: „Přitom je určitě v zájmu každého, aby každá koruna, kterou uspoří, neztrácela na hodnotě, ale naopak se zhodnocovala. Jednoduchým způsobem, jak situaci řešit, může být pro jakéhokoliv střadatele například založení spořicího účtu, který je většinou zcela bez poplatků a lze ho zřídit během několika minut prostřednictvím internetu.“ Mezi nejoblíbenější spořicí produkty patří dlouhodobě právě spořicí účty a stavební spoření, které využívá více než polovina domácností. Podle průzkumu ING Bank si spořicí účet v loňském roce zřídilo 39 % dotazovaných, z nichž polovina zvolila produkt své domácí banky, druhá pak vybírala z nabídky jiných bankovních domů.

Informace k indexům ING Bank Svět spoření – data za druhé čtvrtletí 2013
Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje)
• Průměrná výše úspor české domácnosti... 115 792 Kč
• Průměrné pravidelné výdaje české domácnosti... 23 065 Kč
• Index úspor... 3,6 (tj. 3 měsíce a 19 dnů)

Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
• Průměrné měsíční příjmy domácnosti... 30 168 Kč
• Průměrné měsíční výdaje domácnosti... 23 065 Kč
• Potenciál spoření... 29 %

Podpůrnou aktivitou projektu ING Bank Svět spoření jsou interaktivní webové stránky www.ingbanksvetsporeni.cz, kde návštěvník získá všechny dostupné informace a data z průzkumu ING Bank Svět spoření, včetně metodiky výpočtu indexů, aktuálních informací ze světa spoření a tipů na spoření, může si otestovat vědomosti v kvízu nebo využít kalkulačku pro výpočet svého potenciálu spoření atd. 

ING Bank Svět spoření je dlouhodobý projekt společnosti ING Bank ČR. Jedná se o studii, která ukazuje výši disponibilních úspor a finanční situaci domácností a jejich vývoj. První sběr dat proběhl v prosinci 2011 prostřednictvím
on-line dotazování.

ING Bank Index úspor domácností sleduje výši disponibilních úspor, konkrétně, kolikaměsíční výdaje je průměrná česká domácnost schopna pokrýt svými úsporami. Disponibilními úsporami jsou pak myšleny dostupné finance v hotovosti, na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech, finanční rezervy v akciích, dluhopisech nebo podílových fondech. Do disponibilní rezervy není započítáno stavební spoření.

ING Bank Potenciál spoření sleduje, jakou část příjmu je domácnost schopna uspořit. 

Průzkum ING Bank ČR je opakovaným měsíčním on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace, jehož cílem je zjistit potenciál spoření a index úspor českých domácností. Prezentovaná data jsou za období duben až červen 2013. Dotazování se účastnilo 1500 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18–60 let. Průzkum realizovala agentura TNS AISA.

Informace pro média:

ING Bank Česká republika
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
soubor ke staženísoubor ke staženísoubor ke stažení