Češi jsou nespokojeni se svými výdaji i úsporami a pod tlakem ekonomické situace spoří méně než dříve

Češi patří k národům s nižší mírou spokojenosti se svými osobními financemi. Vyplynulo to z mezinárodního šetření ING Bank, do kterého bylo zařazeno 19 zemí, z toho 13 evropských. Výzkum ukázal, že Češi jsou méně spokojeni s výší svých úspor, své výdaje nemají zcela pod kontrolou a většina z nich aktuálně spoří méně než v předchozím období. Podobně jako u okolních evropských národů, pro tři čtvrtiny domácností jsou nejvyššími výdaji bydlení a jídlo. Při rozhodování o finančních záležitostech věříme nejvíce rodině.

S výší svých aktuálních úspor je spokojeno méně než 30 % Čechů. Tento údaj nás řadí spíše na konec výčtu evropských zemí, k těm méně spokojeným národům. Nejméně spokojeni jsou se svou finanční rezervou Italové (12 %). Naopak celá polovina dotazovaných respondentů z Lucemburska a Nizozemska odpověděla, že jsou se svými úsporami spokojeni. Pokud se podíváme mimo Evropu, spokojeno je také zhruba 80 % Thajců a Indů.

I když Češi nejsou spokojeni s výší své finanční rezervy, mají pocit, že nemohou tento stav příliš ovlivnit a vzhledem k aktuální ekonomické situaci spoření omezují více než většina okolních národů.

Růst cen trápí obyvatele všech států Evropy. V rámci Eurozóny deklarují největší zhoršení ekonomické situace – a návazně na to i osobních financí – Italové a Španělé. Stejně tak i my, Češi, vnímáme vliv ekonomiky na své finance negativněji než sousední národy.

Ruku v ruce s omezováním šetření přichází i nespokojenost Čechů s výdaji. Zatímco v západní Evropě spotřebitelé, kteří jsou spokojeni s mírou svých výdajů, převažují nad těmi nespokojenými, Češi patří spolu s Italy a Rumuny k národům, které nejčastěji vnímají svoji spotřebu a výdaje negativně. K národům, které mají své výdaje pod kontrolou, patří obyvatelé Nizozemska, Německa nebo Rakouska. Se svou spotřebou jsou spokojeni i obyvatelé Číny nebo Indie.

Pokud se na výdaje podíváme blíže, pak největšími položkami jsou pro tři čtvrtiny Evropanů náklady spojené s bydlením, jako je nájem a hypotéka, a náklady na jídlo. Pro 40 % českých domácností tvoří největší položku právě výdaje na bydlení, v Nizozemsku je bydlení nejvyšší položkou dokonce pro celých 65 % obyvatel. Oproti tomu, více než polovina Italů nebo Slováků uvádí, že největší část svého příjmu utratí za potraviny. V případě Čechů je jídlo největším nákladem v 35 %. Východoevropské země, včetně České republiky, mají také častěji vyšší náklady na energie než ostatní.

Pokud se rozhodneme udělat nějaký významný krok v oblasti financí, důvěřují všechny národy shodně nejvíce svým nejbližším, tedy rodině. V Čechách dále důvěřujeme také přátelům, bankám a častěji než v jiných zemích také finančním poradcům.

Mezinárodní průzkum ING je studií na téma spoření a výdajů, které poskytuje srovnání v 19 zemích, z toho ve 13 evropských. Průzkum byl realizován v prosinci 2011 společností TNS Nipo na reprezentativním vzorku 1000 obyvatel v každé ze sledovaných zemí.

Informace pro média:

ING Bank Česká republika

Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992, kdy jako jedna z prvních předních světových bank vstoupila na český trh a vybudovala si silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů.

V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz