Češi mají naspořeno více a z úspor by přežili o devět dní déle než na konci loňského roku

V případě, že by průměrná česká domácnost přišla o veškeré příjmy, byla by schopna financovat své základní výdaje a potřeby po dobu dvou měsíců a osmnácti dnů. To je o devět dnů více, než jak tomu bylo v prosinci 2011. Informace vyplynula z průzkumu realizovaného v rámci nového projektu ING Bank Svět spoření. Běžná domácnost si může dovolit spořit až čtvrtinu svých příjmů, což je o 6 % více než v uplynulém sledovaném období. Finanční rezervy, které mají Češi aktuálně naspořené, plánují využít nejčastěji na zaplacení dovolené, nákup dražšího zboží a splacení dluhů.

„Nárůst úspor domácností v prvním čtvrtletí lze vysvětlit sezónním chováním, ke konci roku výdaje rodin stoupají v souvislosti s Vánocemi. V průběhu prvního čtvrtletí se úspory domácností v průměru naopak zvýšily, a to například i díky bonusům a odměnám vypláceným v řadě společností,“ komentuje výsledky průzkumu Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank. Pokud se podíváme na data podle vzdělání, nejdéle by ze svých úspor financovali své výdaje vysokoškoláci, kterým by naspořené peníze pokryly v průměru čtyři měsíce a šest dní. Oproti tomu spoluobčanům se základním vzděláním by rezervy nevystačily ani na dva měsíce, viz graf č. 1.

„Také ve druhém sledovaném parametru ING Bank Potenciál úspor došlo za první čtvrtletí k pozitivnímu vývoji. Příjmy českých domácností převyšují jejich výdaje v průměru o 25 %, což je o šest procent více než na konci roku 2011. Pokud by domácnosti chtěly, dokázaly by odkládat a spořit až čtvrtinu svého platu. Příjmy nejvíce převyšují pravidelné výdaje u domácností z menších měst. Důvodem jsou nižší životní náklady,“ doplňuje Vaníček. Co se týče potenciálu vytváření finanční rezervy, jsou na tom opět nejlépe domácnosti vysokoškoláků, kde jsou schopni odkládat stranou téměř třetinu příjmů (31 %). Na druhé straně Čechům se základním vzděláním přebývá po zaplacení nutných výdajů pouze 14 % z příjmu, viz. graf č. 2.

S blížícím se létem se ING Bank dotazovala také na chování Čechů při financování dovolených. V letošním roce se chystají na dovolenou dvě třetiny respondentů. Hradit ji budou buď ze svých úspor, nebo z peněz, které mají aktuálně k dispozici. V rámci finančních rezerv českých domácností tvoří právě dovolená nejvyšší očekávaný výdaj v letošním roce. „Jako pozitivní vnímám to, že pouze jedno procento respondentů plánuje si peníze na dovolenou půjčit. To je oproti minulým letům pozitivní posun. Je vidět, že se finanční gramotnost Čechů zvyšuje a čím dál více z nás považuje zadlužení kvůli krátkodobému požitku, jakým je dovolená, za zbytečný luxus,“ doplňuje Libor Vaníček. Výdaje na dny volna plánuje polovina dotazovaných zhruba ve stejné výši jako v loňském roce, čtvrtina pak očekává, že za dovolenou utratí více, a jen každá desátá domácnost očekává nižší výdaje, než před rokem.

„Pozitivní trend lze vidět i v tom, že se nezanedbatelná část Čechů chystá díl svých úspor použít na splacení dluhů,“ říká Vaníček. Kromě tohoto důvodu Češi nejčastěji spoří proto, aby si vytvořili finanční rezervu na horší časy, na koupi dražšího zboží, jako je například automobil nebo elektronika, nebo na již zmiňovanou dovolenou. Češi také častěji než obyvatelé okolních zemí spoří pro své děti, na jejich vzdělání a budoucnost.

Podpůrnou aktivitou projektu ING Bank Svět spoření jsou interaktivní webové stránky www.ingbanksvetsporeni.cz, kde návštěvník získá aktuální informace ze světa spoření, tipy na spoření, kalkulačku pro výpočet potenciálu spoření a další zajímavosti. 

Informace k indexům ING Bank Svět spoření – data za první čtvrtletí 2012
Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje)
• Průměrná výše úspor české domácnosti – 97 851 Kč
• Průměrné pravidelné výdaje české domácnosti – 23 127 Kč
• Index úspor – 2,6 (tj. 2 měsíce a 18 dní)

Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
• Průměrné měsíční příjmy domácnosti – 28 990 Kč
• Průměrné měsíční výdaje domácnosti – 23 127 Kč
• Potenciál spoření – 25 %

ING Bank Svět spoření je nový dlouhodobý projekt společnosti ING Bank ČR. Jedná se o studii, která ukazuje výši disponibilních úspor domácností, jejich vývoj a finanční situaci. První sběr dat proběhl v prosinci 2011 prostřednictvím on-line dotazování.

ING Bank Index úspor domácností sleduje výši disponibilních úspor, konkrétně, kolikaměsíční výdaje je průměrná česká domácnost schopna pokrýt svými úsporami. Disponibilními úsporami jsou pak myšleny dostupné finance v hotovosti, na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech, finanční rezervy v akciích, dluhopisech nebo podílových fondech. Do disponibilní rezervy není započítáno stavební spoření.

ING Bank Potenciál spoření sleduje, jakou část příjmu je domácnost schopna uspořit. 

Prezentaci Libora Vaníčka, ředitele retailové části ING Bank, z tiskové konference naleznete ZDE.

Průzkum ING Bank ČR je opakovaným měsíčním on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace, jehož cílem je zjistit potenciál spoření a index úspor českých domácností. Prezentovaná data jsou za období leden–březen 2012. Dotazování se účastnilo 400 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18–60 let. Průzkum realizovala agentura TNS AISA.

Informace pro média:

ING Bank Česká republika

Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992, kdy jako jedna z prvních předních světových bank vstoupila na český trh a vybudovala si silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů.

V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tisk