Češi nejsou v evidenci svých výdajů příliš pečliví

Evidenci svých výdajů si vede jen třetina Čechů. Častěji tak činí muži, kteří jsou zároveň v záznamech systematičtější, lidé ve věku 30–40 let a obyvatelé velkých měst. Převážná většina těch, kteří vedou domácí účetnictví, k tomu využívá klasický papírový deník (62 %). Více než polovina respondentů (55 %), kteří si výdaje pravidelně zaznamenávají, si zapisuje jen větší položky. Informace vyplynuly z průzkumu ING Bank Svět spoření.

„Skutečnost, že jen třetina českých domácností má přehled o svých výdajích, je znepokojivá. Stejně tak i to, že více než polovina z těch, kteří si evidenci vedou, si zapisuje pouze větší položky. O větších výdajích totiž zpravidla uvažujeme, plánujeme je a jsou promyšlené,“ podotýká k průzkumu Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank, a pokračuje: „Naopak v každodenních drobných výdajích většinou dokážeme najít prostor pro úspory, proto je dobré se na ně zaměřit a zapisovat opravdu veškeré výdaje. Zpětný pohled na ně může být na konci měsíce překvapením, protože v součtu tyto drobné položky tvoří nezanedbatelnou sumu peněz. Přitom řadu těchto výdajů lze po pečlivém uvážení eliminovat nebo snížit a tak ušetřit.“  

Tradiční papírovou podobu výdajového deníku upřednostňuje 62 % respondentů, kteří si nějakou formu domácího účetnictví vedou. Dalších čtyřicet procent dotazovaných uvedlo, že pro záznam využívají počítač, a čtyři procenta mobilní telefon. Z pohledu vzdělání jsou největšími příznivci papírové formy domácího účetnictví lidé se základním vzděláním (92 %). Naopak vysokoškoláci častěji využívají počítač (61 %). Situace je podobná, i pokud se na data podíváme z pohledu příjmů domácností. Rodiny s nižším příjmem preferují papírovou podobu, domácnosti s příjmem přesahujícím 35 tisíc korun pak častěji používají k domácímu účetnictví počítač.

Veškeré výdajové položky si zapisuje 45 % z těch, kdo si evidenci vedou. V rámci této skupiny respondentů jsou podle velikosti bydliště nejpečlivější domácnosti z menších obcí do 20 tisíc obyvatel, kde si udržuje detailní přehled 49 % dotazovaných. Naopak ve větších městech do 100 tisíc obyvatel jejich podíl činí jen 35 %.

ING Bank jako odborník na spoření doporučuje českým domácnostem provést alespoň jednou ročně revizi výdajů. „Pokud jsou záznamy vedeny opravdu poctivě, je z nich možné odhalit výdaje, které se pravidelně opakují a které rodina dokáže do budoucna oželet. Takto ušetřené peníze se mohou rázem změnit v částku, kterou rodina věnuje na spoření. Obdobnou úsporu může znamenat například i změna dodavatele služeb, která domácnosti přinese nižší tarif,“ uzavírá Libor Vaníček.

ING Bank jako odborník na spoření doporučuje českým domácnostem vést si domácí rozpočet a nabízí stručný návod, jak na to:

1. Sečtěte všechny příjmy domácnosti (mzdy, příjmy z pronájmu, investic...).

2. Sečtěte všechny fixní a pravidelně se opakující výdaje (účty za bydlení a provoz domácnosti, školné, daně...) a vydělte dvanácti.

3. Zapisujte si pravidelně a poctivě všechny variabilní položky (jídlo, oblečení, volnočasové aktivity, svátky...).

4. Pravidelně revidujte domácí účetnictví. Přemýšlejte, co je důležité pro vás a vaše spořicí cíle.

5. Vytvořte si finanční rezervu a odkládejte každý měsíc stranou pevně stanovenou částku. Počítejte s ní v rodinném rozpočtu a berte ji jako pravidelný náklad tak, aby se ze spoření stal pozitivní návyk.Průzkum ING Bank ČR je dlouhodobým on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace. Prezentovaná data jsou za březen 2013. Dotazování se účastnilo 500 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18–60 let. Průzkum realizovala agentura TNS AISA.

Informace pro média:

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
soubor ke stažení