Češi patří mezi tři nejspořivější národy v Evropě

Více než tři čtvrtiny Čechů spoří a čtvrtina jich odkládá peníze stranou pravidelně. To je po Rakušanech a Francouzích nejvíce v Evropě. Téměř třetina všech dotazovaných Evropanů nespoří vůbec. Informace vyplynuly z mezinárodního šetření ING, které letos proběhlo již potřetí. Data odhalila také genderové rozdíly, zatímco v Čechách pravidelně spoří více než čtvrtina mužů (27 %), z žen jen každá pátá. 


Spořicích strategií je celá řada. Tou nejúčinnější je vytvoření spořicího návyku a pravidelné odkládání stranou,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank, a doplňuje: „Češi dlouhodobě patří ke spořivým národům, což je dobře a ukazuje to na naši zodpovědnost vůči budoucnosti. Více než polovina dotazovaných spoluobčanů sice spoří nahodile, ale i to je dobrý začátek, od kterého je už jen krůček k systematickému vytváření finanční rezervy.“

Nějakou finanční rezervu vytváří 68 % Evropanů, ovšem jen 17 % pravidelně. Třetina pak nespoří vůbec. K spořivější části Evropy patří i Poláci, kteří mají sice nižší procento pravidelných střadatelů (21 %), zato jich alespoň nějakým způsobem spoří celkem 84 %. K nejméně spořivým patří tradičně Italové, jichž více než polovina (55 %) nespoří vůbec a pravidelné odkládání stranou deklaruje jen 6 % obyvatel.

Graf č. 1 – Jak spoří zástupci evropských zemí?

Zajímavý je také pohled na spořivost české populace podle pohlaví. Spořivější jsou podle dat z průzkumu jednoznačně muži, jichž pravidelně spoří více než čtvrtina a čas od času více než polovina. Z žen si nahodile vytváří finanční rezervu také více než polovina, ale pravidelně spoří jen každá pátá a téměř 30 % nespoří vůbec. „Ženy obecně patří k těm zodpovědnějším ve vedení domácnosti a je tak těžké říci, proč jsou právě ony méně spořivé. Určitým vodítkem může být skutečnost, že na jejich bedrech leží každodenní výdaje domácnosti spojené s nákupy potravin a výdaji za aktivity dětí. Kontrola těchto variabilních výdajů je složitější a tak ženám pravděpodobně na pravidelné spoření nezůstávají takové finanční zdroje jako mužům,“ komentuje Vaníček.

Spoří Češi?

Mezinárodní průzkum ING Bank provedla agentura TNS Nipo v listopadu roku 2013 na vzorku přibližně 1000 lidí v každé ze 14 zemí (Lucembursko – 500), ve kterých byl průzkum prováděn.


 

Informace pro média:

ING Bank Česká republika

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz