Češi začínají spořit na dovolenou ještě dříve než se rozhodnou, kam pojedou

Češi začínají spořit na dovolenou ještě dříve než se rozhodnou, kam pojedou

Více než polovina Čechů (55 %) financuje svoji dovolenou z úspor. Polovina z nich na ni spoří měsíc až půl roku a druhá polovina déle než půl roku. Přibližně pětina (21 %) dotazovaných plánuje dovolenou déle než půl roku dopředu, polovina (53 %) pak měsíc až půl roku a další pětina (22 %) jich nechává plánování dovolené na dobu kratší než měsíc před odjezdem. Češi se za volnými dny nejčastěji dopravují autem, což deklaruje více než polovina (55 %) z nich, a stejný počet si dovolenou zařizuje individuálně bez asistence cestovní kanceláře. Informace vyplynuly z průzkumu ING Bank Svět spoření.


„Dovolená patří dlouhodobě mezi tři hlavní důvody spoření Čechů, což potvrzují i naše data k tomuto tématu. Považuji za pozitivní, že na dovolenou začínáme spořit o několik měsíců dříve, než máme přesnou představu, kam na dovolenou pojedeme,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank, a dodává: „Je důležité si uvědomit, že pokud si chceme dopřát nákladnější, například zahraniční dovolenou, musí na ni většina z nás spořit. Aby střádání na příští dovolenou omezovalo rodinný rozpočet co nejméně, je dobré začít už po návratu z té letošní. Rozdělení předpokládaných výdajů do delšího časového úseku znamená nižší měsíční úložky, vytvoření zdravého spořicího návyku a v konečném důsledku i větší psychickou pohodu.“ 

Graf: Jak dlouho spoříte na dovolenou? Jak dlouho dopředu plánujete, kam pojedete na dovolenou? (v %)

Z průzkumu ING Bank Svět spoření dále vyplynulo, že více než polovina Čechů (55 %) se na svou hlavní dovolenou dopravuje autem. Druhým nejčastěji využívaným dopravním prostředkem je letadlo, kterého využívá 28 % dotazovaných, a třetí v pořadí je autobus, kterým na dovolenou pojede 18 % lidí.

Polovina Čechů si dovolenou zařizuje individuálně a téměř třetina (31 %) jich využívá služeb cestovní kanceláře.

Nejčastěji se lidé během hlavní dovolené ubytují v hotelu, apartmánu nebo penzionu (71 %), oproti tomu jen 15 % dotazovaných využije ubytování v kempu, stanu nebo karavanu.

Průzkum provedla agentura Ipsos na přelomu dubna a května na vzorku 800 respondentů, kteří deklarovali, že v letošním roce plánují dovolenou mimo domov v délce minimálně tří dnů.

Informace pro média:

ING profil

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby prostřednictvím svých dceřiných společností ING Bank a NN Group.

Cílem ING Bank je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání. ING Bank se svými více jak 63 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Dceřiná společnost NN Group je vedoucí pojišťovací a investiční společnost s působností v 18 zemích, především v Evropě a Japonsku s více jak 12 tisíci zaměstnanci. NN Group se připravuje na to stát se nezávislou a samostatnou společností, bez jakýchkoliv vazeb na ING.

Akcie ING Group jsou vedeny (ve formě depozitních certifikátů) na burzách v Amsterdamu (INGA NA / ING.AS), Bruselu a na New York Stock Exchange (ADR: ING US / ING.N). Udržitelnost rozvoje je nedílnou součástí firemní strategie ING, o čemž svědčí zahrnutí akcií ING do indexu Dow Jones Sustainability v rámci Evropy i celosvětově, indexu FTS4Good a indexu Euronext Vigeo Europe 120.

Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992.  V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb uspokojuje všechny bankovní potřeby společností, korporací i finančních institucí. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
Jak dlouho spoříte na dovolenou