Česká asociace odpadového hospodářství si vybrala PR agenturu Stance Communications

Praha, 22. dubna 2013 – Agentura Stance Communications zahájila spolupráci s Českou asociací odpadového hospodářství (ČAOH). Ta sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

„V současnosti pociťujeme nutnost vysvětlit občanům, ale i zástupcům samospráv principy fungování odpadového hospodářství. Proto jsme se rozhodli navázat spolupráci s agenturou Stance Communications. Věříme, že tak posílíme vzájemné vztahy s odbornou i laickou veřejností, jež jsou pro nás velmi důležité,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

ČAOH působí na českém trhu již 16 let a v současnosti zastupuje více než 80 firem, které působí v segmentu využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Mezi její hlavní činnosti patří, kromě poskytování podpory vlastním členům, také prosazování společných názorů a zájmů, a to hlavně ve vztahu k připravované legislativě v odpadovém hospodářství.

„Odpadové hospodářství je problematika, která se týká každého z nás, a proto si velmi vážíme toho, že si naši agenturu vybrala takto významná asociace. Nadcházející spolupráci chápeme jako možnost využít své bohaté zkušenosti ze státní správy a facility managementu,“ dodává Jana Voňavková, Executive Director Stance Communications.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí už 16 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je podpora členských společností a aktivní spolupráce na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.

O Stance Communications
Společnost Stance Communications, s.r.o. byla dne 4. února 2008 přijata za právoplatného člena Asociace Public Relations Agentur (APRA). Stala se tak další certifikovanou agenturou v oblasti vztahů s veřejností. Členské agentury APRA pracují na základě etických a profesních standardů reprezentovaných především Stockholmskou chartou. Stance Communications, s.r.o. poskytuje komplexní služby Public Relations od roku 2004. www.stance.cz

Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz