Česká ekonomika na sestupu

Východisko: Předběžný odhad ČSÚ naznačil, že meziroční růst HDP ČR v 1Q08 zpomalil na 5,4 %, tedy v zásadě v souladu s naší prognózou (5,3 %) a převažujícím konsensem trhu (5,5 %). Podle zprávy ČSÚ byl růst HDP tažen přibližně z jedné třetiny růstem zaměstnanosti (meziročně o 1,7 %), dvě třetiny růstu přičítá ČSÚ růstu souhrnné produktivity. Jelikož ČSÚ zatím nezveřejnil detailní strukturu výdajů a výroby, lze jen odhadovat, že zpomalení růstu lze z velké části přičíst zpomalení růstu reálných příjmů (díky 7% růstu spotřebitelských cen) snižující dynamiku soukromé spotřeby. Negativní příspěvek zaznamenal pravděpodobně také bilance čistých vývozů díky zhoršení směnných relací zahraničního obchodu.

Analytik Vojtěch Benda: Údaje potvrzují, že růst české ekonomiky je na sestupu. Hlavními faktory jsou jednak vyprchání přírůstových faktorů spojených s předchozím přílivem zahraničního kapitálu, slábnoucí zahraniční i domácí poptávka a jednak i předchozí posílení koruny. Další zpomalování dynamiky signalizují navíc nedávno zveřejněná čísla zahraničního obchodu a průmyslové produkce (meziroční pokles vývozu a výroby po desítkách měsíců setrvalého růstu). V letošním roce lze očekávat růst HDP kolem 5 %, přičemž rizika jsou spíše na straně mírně nižšího růstu vzhledem k nejistotě o zpomalení tempa eurozóny.

Východisko: Podle předběžného odhadu ČNB se běžný účet platební bilance v březnu propadl do deficitu 0,5 mld. Kč (oproti 14 mld. přebytku v březnu 2007), zatímco trh očekával přebytek kolem 8 mld. Kč. Prohloubení deficitu padá na vrub všem položkám, tj. bilanci zboží, služeb, výnosů či běžných převodů (splátka ČR vůči EIB). O 3 mld. Kč se snížil příliv přímých zahraničních investic (hlavním tahounem nadále reinvestovaný zisk 10 mld. Kč) především díky vyšším nákupům akcií domácími firmami v zahraničí a prodejem domácích akcií zahraničními vlastníky.

Analytik Vojtěch Benda: Odhady je třeba brát jako „první výkop“ ČNB; jejich konečná hodnota se v důsledku revizí bude v následujících dvou letech ještě měnit. Čísla však nejsou příliš konzistentní s pokračujícím posilováním kurzu v březnu. Asi přijde revize nahoru.

Východisko: Podle předběžného odhadu HDP Německa dosáhl v 1Q08 impozantního růstu, když mezikvartální růst sezónního očištěného agregátu zrychlil na 1,5 % (oproti 0,3 %) a nechal tak za sebou očekávání trhu (0,7 %). Mezikvartální tempo tak dosáhlo nejvyšší hodnoty od 2Q96. V meziročním srovnání se tempo růstu zvýšilo z 1,6 % na 1,8 % (či 2,6 % po očištění o vliv počtu pracovních dní).

Analytik Vojtěch Benda: Jakkoliv je toto číslo uspokojivé (či dokonce oproti očekávání výrazně lepší), důvod k oslavám zatím není. Odhady HDP jsou pohledem do zpětného zrcátka. Konjunkturní průzkumy naznačují zhoršující se náladu spotřebitelů, ale i podniků tlačených výrazným posílením eura či zpřísňováním úvěrových podmínek finančních institucí. Pesimismus podporují i „tvrdá“ data v podobě méně příznivých výsledků maloobchodních tržeb. Roste pravděpodobnost, že čtvrtletní růst se ve 2Q08 dokonce zastaví, především díky riziku zpomalení (či zastavení) růstu domácí spotřeby, která dlouhodobě představuje Achillovu patu německé ekonomiky. Vzhledem k oslabování zahraniční poptávky bude klíčovou roli udržení ekonomického růstu našeho západního souseda představovat především udržení spotřebitelské poptávky. Pro ECB můžou dnešní údaje představovat argument pro zachování přísné politiky úrokových sazeb. Avšak rizika zpomalení růstu v nejbližších čtvrtletích nahrávají spíše očekávání snížení sazeb v 2Q08.

Vojtěch Benda

ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojiš?ovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, nebo? grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Zuzana Kalabová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 602 204 835
E-mail: zuzana.kalabova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz