Česká interiérová společnost Ahrend uspěla v rovníkové Africe

Praha 10. května 2011 - Česká interiérová společnost Ahrend, která patří do holandského koncernu Royal Ahrend NV, právě dokončila svůj dosud nejprestižnější projekt v oblasti centrální Afriky. V hlavním městě Gabonu, Liberville, vybavil Ahrend Centrum postgraduálního vzdělávání lékařů pro centrální Afriku. Hotelové, administrativní a konferenční prostory byly osazeny nábytkem za více než 10 milionů korun.  Kromě toho se Ahrend připravuje také na rekonstrukci největší nemocnice v zemi.

„Zakázka pro lékařské centrum v Liberville patří z našeho pohledu k nejnáročnějším, ale zároveň k nejprestižnějším počinům v Africe. Z pohledu dodavatele je určitě výjimečná také tím, že Ahrend se postaral o kompletní vybavení administrativní i hotelové části objektu,“ říká o zakázce Jan Petrák, ředitel Ahrendu pro region střední a východní Evropa, Blízký Východ a Afrika.

Na africkém kontinentu působí skupina Ahrend už přes 10 let. Rukopis holandské interiérové společnosti najdeme od Egypta až po Jihoafrickou Republiku, mimo jiné například v Nigérii nebo Ghaně. Posledním dokončeným projektem je instalace interiérů do dvoupatrové budovy Centra postgraduálního vzdělávání lékařů pro centrální Afriku v Gabonském hlavním městě Liberville. Centrum slouží jako vzdělávací prostor pro lékařské kapacity z celé centrální Afriky a vybavením a úrovní si nezadá s podobnými špičkovými centry v Evropě. Generálním dodavatelem stavby byla rakouská společnost VAMED, která má v této oblasti pod patronátem několik dalších projektů. 

Do administrativní části budovy dodal Ahrend vybavení přednáškových sálů pro 200 osob, dále nábytek pro IT učebny, knihovny a kanceláře personálu. V ubytovacím komplexu moderního hotelového typu se jednalo o vybavení 40 hotelových pokojů i společenských prostor. Montáž probíhala v náročných podmínkách při teplotách převyšující 35 stupňů Celsia a za permanentní vysoké vlhkosti vzduchu. Také kvůli tomu musel Ahrend použít speciální materiály odolné proti extrémním klimatickým podmínkám.    

„Každá zakázka má pro nás význam, ovšem nejvíc si vážím těch, které se podaří zvládnout v  náročných podmínkách. V tomto případě to byl velmi krátký termín plnění, již zmíněné extrémní klima a v neposlední řadě podmínky pro montáž, kdy zároveň finišovala snad všechna řemesla, která se stavbou centra měla co společného,“ dodává s úsměvem při vzpomínkách na libervillský projekt Jan Petrák.

Pevnou pozici Ahrendu v Africe dokumentuje i nově získaná zakázka, a to na instalaci interiérového vybavení pro největší nemocnici v zemi – Central Hospital v Liberville. V současnosti probíhá v České republice výroba interiérového vybavení a montáž by měla proběhnout na konci letošního léta. „Vzhledem k dlouhým přepravním dobám a vleklým celním procedurám v Africe jsme neponechali nic náhodě a s vývojem nábytku pro centrální libervillskou nemocnici jsme začali dlouho před podpisem kontraktu. Kromě toho probíhají také intenzivní jednání o zakázkách v dalších afrických regionech. Konkrétně Nigerie je v posledních letech extrémně zajímavý trh, další potenciální projekty se rýsují v Jižní Africe, Keni a Egyptě,“ uzavírá Jan Petrák.  

Informace pro média:

O společnosti
Royal Ahrend NV
je odborníkem v oblasti řešení kancelářských interiérů, patří mezi pět největších výrobců kancelářského nábytku v Evropě. Ahrend, jehož centrála se nachází v nizozemském Amsterdamu, má podnikatelské aktivity po celém světě včetně České republiky, prostřednictvím vlastních poboček v jednotlivých zemích i formou úspěšných partnerství s lokálními společnostmi. Jeho zastoupení se nachází v zemích Beneluxu, střední a východní Evropy, Německu, Velké Británii, Španělsku, Rusku, USA a Spojených arabských emirátech. Více na www.ahrend.com.

Gabon leží na západním pobřeží rovníkové Afriky.Pro zemi jsou typické rozsáhlé deštné pralesy s bohatou faunou i flórou. Orná půda zabírá pouze něco málo přes 1%, proto je pro tuto rovníkovou zemi mnohem důležitější průmysl. Gabon je jednou z nejbohatších států Afriky, a to díky bohatým ropným nalezištím. Zisky plynou zemi také z těžby dřeva a manganových rud.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jan Rybář
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 602 141 313
E-mail: jan.rybar@stance.cz