Česká kosmonautika se představí v Glasgow

PRAHA – 30. září 2008 – 59. ročníku Mezinárodního astronautického kongresu (IAC), který probíhá ve skotském Glasgow, se účastní i Česká kosmická kancelář. Využije této příležitosti především k prezentaci možností českého průmyslu a vědy v oblasti kosmonautiky. Kongres probíhá od 29. září do 3. října 2008.


„Od účasti na kongresu si slibujeme prezentaci současné české kosmonautiky, především ve světle nadcházejícího plného členství České republiky v ESA (Evropská kosmická agentura). Zaměříme se proto zejména na prezentaci možností zapojení ČR do kosmických programů,“ uvádí k české výpravě do Glasgow Ing. Jiří M. Fuchs z České kosmické kanceláře a dodává: „Cílem České kosmické kanceláře je propagovat český průmysl a kongres nabízí unikátní příležitost především k navázání nových kontaktů.“


 Česká kosmická kancelář bude možnosti českého průmyslu prezentovat ve stánku, který je umístěn přímo u přednáškového sálu. S návštěvníky budou o české kosmonautice hovořit tři členové CSO (doc. Jan Kolář – ředitel CSO, ing. Jiří Fuchs – manažer průmyslových aktivit a mgr. Josef Šobra – manažer pozorování Země) a tři další externí odborníci s dlouholetou praxí v orgánech Mezinárodní astronautické federace: prof. Vladimír Kopal, doc. Luboš Perek a dr. Petr Lála. Právě na osobní diskuse s odborníky je při prezentaci kladen důraz.


„Úspěšná prezentace na kongresu pomůže českému průmyslu a vědeckému výzkumu především díky zviditelnění jeho kapacit a dále zvyšování povědomí o České republice jako takové. České firmy se postupně stávají zajímavými partnery v jednotlivých kosmických programech,“ uvádí Fuchs k očekávaným výsledkům prezentace a dodává: „Na to, že jsme dosud nečlenská země ESA, si naše firmy a instituce stojí v mezinárodním srovnání velmi dobře.“


Českou účast v Glasgow připravoval koordinační tým více než půl roku. Přípravy na příští rok ale začnou již letos v říjnu. O rok později, tedy v roce 2010, hostí totiž Mezinárodní astronautický kongres Praha a na ten jsou již nyní přípravy v plném proudu. Letošní kongres v Glasgow je proto také poučný a užitečný z hlediska budoucího pražského hostitelství, které bude po roce 1977 již druhé v historii Mezinárodních astronautických kongresů.

Informace pro média:

Česká kosmická kancelář, o.p.s. (Czech Space Office – CSO) je ústředním kontaktním místem pro koordinaci kosmických aktivit v České republice. Poskytuje českým zájemcům informace o mezinárodních kosmonautických programech, o možnostech o se do nich aktivně zapojit, podporu a poradenství při přípravě projektových návrhů. CSO současně i CSO je vstupním místem pro mezinárodní profesní organizace působících v oblasti kosmonautiky, které zde získávají informace o kosmických aktivitách v České republice. CSO jim poskytuje údaje o možných partnerech mezi českými výzkumnými institucemi a komerčními podniky v různých oborech, které mají zájem a kapacity zapojit se do kosmických programů.

CSO je také českou kontaktní organizací pro spolupráci s ESA (Evropská kosmická agentura) a provádění příslušných dohod uzavřených s touto agenturou. Kancelář zastupuje Českou republiku v Mezinárodní astronautické federaci (IAF a dalších evropských odborných a poradních orgánech). Vede také registr českých umělých objektů vypuštěných do kosmu.

Internetové stránky: www.czechspace.cz

Mezinárodní astronautický kongres (IAC) pořádá každoročně Mezinárodní astronautická federace (IAF), která má 1200 členů ze 77 zemí světa, společně s Mezinárodní akademií astronautiky (IAA) a Mezinárodním institutem vesmírného práva (IISL). Hostitelským státem je vždy země jednoho ze členů IAF. Kongresu se obvykle účastní 1500 – 2000 účastníků a na výstavních plochách s rozlohou až 2000 m2 je prezentován především kosmický výzkum a související průmysl. Témata technických sekcí jsou velmi pestrá a sahají od psychologie chování ve vesmíru, přes gravitaci a základní fyziku, průzkum vesmíru a možnosti přežití v něm, až po malé satelity, struktury, pohony, dynamiku, či robotická vozidla. V roce 2010 bude 61. Mezinárodní astronautický kongres hostit Praha.

Internetové stránky IAF: http://www.iafastro.org
Internetové stránky pražského kongresu: http://www.iac2010.cz/

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Peterka
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809
E-mail: ondrej.peterka@stance.cz
verze pro tisk