Česká kosmonautika zůstane pozadu, výrazné navýšení financování programů ESA se nekoná

Praha, 18. prosince 2012 – Míra zapojení České republiky v programech Evropské kosmické agentury (ESA) zaostává za většinou ostatních členských států a to i přesto, že podpora vědy a výzkumu je jednou z hlavních vládních priorit. Vyplývá to z výsledku ministerské konference ESA, která proběhla koncem listopadu v italské Neapoli. Česká republika bude od roku 2013 nově zapojena v celkem deseti volitelných programech s celkovou účastí 25,83 milionu eur, což je o 40 procent méně oproti doporučením plynoucích z výsledků analýzy České kosmické kanceláře (CSO), která ji při této příležitosti připravila.

„Česká kosmická kancelář analyzovala první čtyři roky působení České republiky v ESA a na základě svých zjištění doporučila navýšit účast České republiky ve volitelných programech na 40 až 43 milionů eur, čímž by se Česká republika více přiblížila ostatním členským státům. Zároveň jsme doporučovali větší zapojení do volitelných programů, ze kterých se vynaložené prostředky zpětně čerpají lépe, než jak je tomu u povinných programů,“ říká Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře.

Od vstupu do ESA v roce 2008 se Česká republika již podílela nebo podílí přibližně na osmdesáti konkrétních zakázkách. Aktuální příspěvek pomůže zachovat stávající tempo zapojení českých pracovišť do programů ESA, nedá se však očekávat výraznější rozvoj projektů, u kterých je v budoucnu pravděpodobná nejvyšší návratnost vložených investic nebo jež mají strategický význam.

„Míra zapojení České republiky ve volitelných programech ESA tak i nadále zaostává za většinou ostatních členských států, což je – vezmeme-li v úvahu strategický význam kosmických projektů – zcela neuspokojivé. Na příštím setkání ministerské rady ESA, které se bude konat v roce 2015, by odpovědní zástupci České republiky měli financování dalšího období v konkrétních programech navýšit. Obzvláště doporučujeme větší zapojení v technologických programech včetně vývoje nosných raket, v programu pro vývoj přístrojů vědeckých družic a meziplanetárních sond, který v podstatě nahrazuje národní kosmický program a jemuž proto přikládáme nejvyšší prioritu,“ dodává Kolář.

Informace pro média:

Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou společností, která působí od roku 2003 jako poradenské centrum v oblasti kosmických projektů. Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť, především do evropských kosmických programů. Dlouhodobě působila jako administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v České republice a byla kontaktní organizací pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a jinými mezinárodními kosmickými organizacemi. Kancelář zastupuje Českou republiku v odborných orgánech EU a v Mezinárodní astronautické federaci (IAF). Internetové stránky: www.czechspace.cz

Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Šafář
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 725 837 673
E-mail: ondrej.safar@stance.cz