Česká pracoviště se podílejí na výzkumu asteroidu, který dnes prolétne v blízkosti Země

Praha, 15. února 2013 – Několik malých meteoritů dnes ráno způsobilo škody v Rusku a větší asteroid naši planetu v těsné blízkosti mine v průběhu dnešního večera. Nejen tyto jevy zkoumají i česká akademická a univerzitní pracoviště, která se zabývají sledováním okolí Země. Výzkumem a návrhem systémů pro redukci rizik ohrožení Země asteroidy a výkyvy kosmického počasí se zabývá i Evropská kosmická agentura (ESA), která pro tyto účely otevřela v roce 2009 program Space Situational Awareness (SSA).

„Kromě četných zranění a škod měli potíže i ruští mobilní operátoři. Průlet meteoru narušil i zemskou ionosféru, která odráží rádiové signály na velkou vzdálenost mezi pozemními stanicemi operátorů. Stejně tak poruchy v ionosféře zásadně ovlivňují i činnost navigačních systémů typu GPS,“ vysvětluje Jaroslav Urbář z České kosmické kanceláře.

V rámci programu SSA pro sledování stavu kosmického prostoru má ESA v záměru předpovídat efekty slunečních erupcí, hledat a upřesňovat pravděpodobnosti dopadů blízkozemních asteroidů a odhalovat možnosti potenciálních srážek umělých družic na oběžné dráze Země. „Česká republika se do programu SSA přidala na počátku letošního roku, což umožní zapojení vynikajících českých kapacit ve výše uvedených oblastech do projektů na úrovni Evropy,“ dodává k české spolupráci Jaroslav Urbář.


 

Informace pro média:

Poznámky pro editory
Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou společností, která působí od roku 2003 jako poradenské centrum v oblasti kosmických projektů. Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť, především do evropských kosmických programů. Dlouhodobě působila jako administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v České republice a byla kontaktní organizací pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a jinými mezinárodními kosmickými organizacemi. Kancelář zastupuje Českou republiku v odborných orgánech EU a v Mezinárodní astronautické federaci (IAF). Internetové stránky: www.czechspace.cz

Stance Communications, s.r.o.
Alžběta Brezarová
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 602 141 313
E-mail: alzbeta.brezarova@stance.cz