České domácnosti by dokázaly ze svých úspor při výpadku příjmů přežít tři a půl měsíce

České domácnosti by dokázaly ze svých úspor při výpadku příjmů přežít tři a půl měsíce

ING Bank Index úspor domácností ukazuje, že Češi by v současné době v případě výpadku příjmů dokázali vyžít ze svých úspor 3 měsíce a 15 dní. To je o 4 dny více než v minulém čtvrtletí, a dokonce o téměř dva týdny déle v meziročním srovnání. Rostoucí trend vykazuje i ING Bank Potenciál spoření. Pokud by chtěly, české domácnosti by mohly uspořit až 29 % svých příjmů, což je v meziročním srovnání o 4 % více a o 3 % více než v minulém čtvrtletí.

„Češi mají své úspory pod kontrolou a drží je na stabilní výši. Index úspor vykazuje dokonce mírný nárůst,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank, a doplňuje: „Jedním z důvodů tohoto mírného růstu může být například trend klesajících cen v oblasti energií nebo služeb mobilních operátorů, kterého Češi hojně využívají. Díky změně dodavatele mohou dosáhnout úspor v řádech stokorun měsíčně. I to je ukázkový příklad pozitivního přístupu Čechů ke spoření, který nás řadí na přední příčky mezi evropskými národy, co se spořivosti týče.“

Graf č. 1: ING Bank Index úspor domácností

Doba, po kterou jsou české domácnosti schopny financovat svůj chod z úspor, v současné době dosahuje v průměru tří a půl měsíce. Tradičně jsou na tom s finanční rezervou nejlépe domácnosti lidí s vysokoškolským vzděláním, které by z úspor a bez dalších příjmů vyžily téměř pět měsíců. Naopak nejslabší skupinou jsou domácnosti lidí se základním vzděláním, které deklarují úspory jen na necelého jeden a půl měsíce.

Index ING Bank Potenciál spoření oproti minulému roku vzrostl o 4 %. Příjmy Čechů přesahují jejich výdaje o 29 %, tolik by tedy mohli odkládat stranou, pokud by chtěli. Vysokoškoláci by přitom mohli odkládat až 42 % svých příjmů, lidé se základním vzděláním 19 %.

Graf č. 2: ING Bank Potenciál spoření

Informace k indexům ING Bank Svět spoření – data za první čtvrtletí 2014


Index úspor domácností se počítá jako průměr indexů úspor jednotlivých domácností (úspory celkem / měsíční výdaje)
• Průměrná výše úspor české domácnosti... 110 851 Kč
• Průměrné pravidelné výdaje české domácnosti... 22 706 Kč
• Index úspor... 3,5 (tj. 3 měsíce a 15 dní)

Potenciál spoření se počítá jako průměr potenciálu spoření jednotlivých domácností (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
• Průměrné měsíční příjmy domácnosti... 32 812 Kč
• Průměrné měsíční výdaje domácnosti... 22 706 Kč
• Potenciál spoření... 29 %


Podpůrnou aktivitou projektu ING Bank Svět spoření jsou interaktivní webové stránky http://www.vseosporeni.cz, kde návštěvník získá všechny dostupné informace a data z průzkumu ING Bank Svět spoření, včetně metodiky výpočtu indexů, aktuálních informací ze světa spoření a tipů na spoření, může si otestovat vědomosti v kvízu nebo využít kalkulačku pro výpočet svého potenciálu spoření atd. 

ING Bank Svět spoření je dlouhodobý projekt společnosti ING Bank ČR. Jedná se o studii, která ukazuje výši disponibilních úspor a finanční situaci domácností a jejich vývoj. První sběr dat proběhl v prosinci 2011 prostřednictvím
on-line dotazování.

ING Bank Index úspor domácností sleduje výši disponibilních úspor, konkrétně, kolikaměsíční výdaje je průměrná česká domácnost schopna pokrýt svými úsporami. Disponibilními úsporami jsou pak myšleny dostupné finance v hotovosti, na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech, finanční rezervy v akciích, dluhopisech nebo podílových fondech. Do disponibilní rezervy není započítáno stavební spoření.

ING Bank Potenciál spoření sleduje, jakou část příjmu je domácnost schopna uspořit. 

Průzkum ING Bank ČR je opakovaným měsíčním on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace, jehož cílem je zjistit potenciál spoření a index úspor českých domácností. Prezentovaná data jsou za období leden až březen 2014. Dotazování se účastnilo 1500 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18–60 let. Průzkum realizovala agentura TNS AISA.

Informace pro média:

ING profil

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby prostřednictvím svých dceřiných společností ING Bank a NN Group.

Cílem ING Bank je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání. ING Bank se svými více jak 63 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Dceřiná společnost NN Group je vedoucí pojišťovací a investiční společnost s působností v 18 zemích, především v Evropě a Japonsku s více jak 12 tisíci zaměstnanci. NN Group se připravuje na to stát se nezávislou a samostatnou společností, bez jakýchkoliv vazeb na ING.

Akcie ING Group jsou vedeny (ve formě depozitních certifikátů) na burzách v Amsterdamu (INGA NA / ING.AS), Bruselu a na New York Stock Exchange (ADR: ING US / ING.N). Udržitelnost rozvoje je nedílnou součástí firemní strategie ING, o čemž svědčí zahrnutí akcií ING do indexu Dow Jones Sustainability v rámci Evropy i celosvětově, indexu FTS4Good a indexu Euronext Vigeo Europe 120.

Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992.  V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb uspokojuje všechny bankovní potřeby společností, korporací i finančních institucí. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
ING Bank Index úspor domácnostíING Bank Potenciál spoření