České domácnosti mají finanční rezervu, se kterou by vydržely tři měsíce

V posledním čtvrtletí roku 2012 české domácnosti zvýšily své úspory. V případě, že by průměrná česká domácnost přišla o veškeré příjmy, dokázala by ufinancovat své základní výdaje po dobu tří měsíců. To je o sedm dní déle, než jak tomu bylo ve třetím čtvrtletí 2012, a dokonce o tři týdny déle než před rokem, tedy ve čtvrtém kvartálu 2011. Disponibilní úspory domácností mírně vzrostly, zatímco mandatorní výdaje zůstávají na stejné úrovni jako v předchozích měsících. Češi jsou schopni spořit až 23 % svých příjmů.

„Češi patří k nejspořivějším evropským národům. Dokládají to i poslední data z mezinárodního průzkumu ING Bank, který potvrzuje, že 77 % z nás nějakým způsobem spoří. To je téměř o deset procent více než činí evropský průměr. Skutečnost, že i přes výdaje spojené s koncem roku a Vánocemi dokázaly české domácnosti své úspory zvýšit, tedy není až tak překvapivá,“ komentuje výsledky průzkumu Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank. „Příjemným zjištěním je fakt, že Češi by dokázali ze svých úspor vyžít o tři týdny déle, než tomu bylo ve stejném období loňského roku,“ doplňuje. Stejně jako v předcházejících sledovaných obdobích by se svými úsporami nejdéle vydrželi vysokoškoláci, a to téměř čtyři měsíce. Lidé se základním vzděláním by oproti tomu ufinancovali své základní výdaje jen po dobu mírně převyšující měsíc.

Graf č. 1 – ING Bank index úspor domácností

ING se na výši úspor dotazovalo i v rámci mezinárodního průzkumu. Respondenti byli dotazováni, zda má jejich rodina dostatečnou rezervu, z níž by v případě výrazně sníženého příjmu pokryla své potřeby po dobu alespoň tří měsíců. V Čechách má takovou rezervu vytvořenu 42 % domácností. Evropané pak mají minimálně tříměsíční rezervu k dispozici výrazně častěji, a to v průměru v 51%.

Graf č. 2 – Podíl tříměsíční rezervy u evropských národů

Další ze sledovaných indexů, Potenciál spoření, nezaznamenal oproti předchozímu období žádné změny. Příjmy českých domácností převyšují jejich pravidelné výdaje v průměru o 23 %. Tento podíl by byly domácnosti schopné uspořit, pokud by chtěly. Nejvyšší spořicí potenciál mají, díky vyšším příjmům, domácnosti z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel a domácnosti se zastoupením vysokoškolsky vzdělaných osob.

Podpůrnou aktivitou projektu ING Bank Svět spoření jsou interaktivní webové stránky www.ingbanksvetsporeni.cz, kde návštěvník získá všechny informace ke zmíněným průzkumům, aktuální informace ze světa spoření, tipy na spoření, může si otestovat vědomosti v kvízu nebo využít kalkulačku pro výpočet potenciálu spoření atd. 

Všechny dostupné informace a data z průzkumu ING Bank Svět spoření, včetně metodiky výpočtu indexů, jsou k dispozici na webových stránkách www.ingbanksvetsporeni.cz.

ING Bank Svět spoření je nový dlouhodobý projekt společnosti ING Bank ČR. Jedná se o studii, která ukazuje výši disponibilních úspor a finanční situaci domácností a jejich vývoj. První sběr dat proběhl v prosinci 2011 prostřednictvím on-line dotazování.

ING Bank Index úspor domácností sleduje výši disponibilních úspor, konkrétně, kolikaměsíční výdaje je průměrná česká domácnost schopna pokrýt svými úsporami. Disponibilními úsporami jsou pak myšleny dostupné finance v hotovosti, na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech, finanční rezervy v akciích, dluhopisech nebo podílových fondech. Do disponibilní rezervy není započítáno stavební spoření.

ING Bank Potenciál spoření sleduje, jakou část příjmu je domácnost schopna uspořit. 

Průzkum ING Bank ČR je opakovaným měsíčním on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace, jehož cílem je zjistit potenciál spoření a index úspor českých domácností. Prezentovaná data jsou za období říjen až prosinec 2012. Dotazování se účastnilo 1500 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18–60 let. Průzkum realizovala agentura TNS AISA.

Informace pro média:

ING Bank Česká republika
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tisk