Český kosmický výzkum se představí na světovém kongresu v Neapoli

Praha, 10. září 2012 – V pořadí již 63. ročník Mezinárodního astronautického kongresu IAC bude zahájen 1. října v italské Neapoli. Kongres IAC je každoročně nejvýznamnější událostí světové kosmonautiky. Výsledky kosmických aktivit v České republice představí účastníkům kongresu Česká kosmická kancelář, která zde bude mít vlastní expozici.

Kongres pořádá Mezinárodní astronautická federace spolu s místním organizačním výborem a probíhat bude v Neapoli od 1. do 5. října. Zatímco loni událost hostila v Kapském městě Jihoafrická republika, letos se akce vrací zpátky do Evropy. Naposledy ji na tomto kontinentě před dvěma lety pořádala Česká kosmická kancelář, která za ni získala od primátora hlavního města Prahy ocenění „Kongres roku 2010“.

„Konference IAC je bezesporu nejvýznamnější pravidelnou společenskou událostí v oblasti kosmonautiky na světě. Zástupci organizací z celého světa zde prezentují aktuální výsledky v oblasti kosmického výzkumu a vědy a navazují se zde důležité osobní kontakty, které můžou být klíčové pro další vědeckou či obchodní spolupráci,“ říká o významu kongresu IAC Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře.

Mezinárodní astronautický kongres je rozdělen na dvě hlavní části, vědeckou konferenci a průmyslovou výstavu. Na výstavě jsou prezentovány produkty a technologie předních světových průmyslových firem, výzkumných pracovišť, univerzit a národních kosmických agentur. Na vědeckém kongresu se představují výsledky výzkumu ve všech oblastech, které s s kosmonautikou souvisejí. Součástí IAC je také řada doprovodných programů pro studenty a organizátoři pomalu rozvíjejí i politickou dimenzi celého setkání.

České organizace, zapojené do kosmických aktivit, bude na výstavě propagovat Česká kosmická kancelář, která tam bude mít stánek. „Hlavním cílem České kosmické kanceláře je maximalizovat zapojení českých podniků do mezinárodních kosmických projektů a tato výstava je vhodnou příležitostí, jak se k tomu přiblížit. Oslovili jsme široký okruh českých pracovišť, o kterých víme, že se kosmickým výzkumem a vývojem z nějakého pohledu zabývají, a nabídli jim zdarma příležitost zviditelnit se prostřednictvím stánku naší kanceláře. Kromě toho průběžně aktualizujeme své informační materiály o českých kosmických projektech, jež souhrnně dokumentují výsledky kosmického výzkumu a vývoje v České republice zhruba za posledních deset let,“ doplňuje Kolář.

Informace pro média:

Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou společností, která působí od roku 2003 jako poradenské centrum v oblasti kosmických projektů. Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť především do evropských kosmických programů. Dlouhodobě působila jako administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v České republice a byla kontaktní organizací pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a jinými mezinárodními kosmickými organizacemi. Kancelář zastupuje Českou republiku v odborných orgánech EU a v Mezinárodní astronautické federaci (IAF). Internetové stránky: www.czechspace.cz.

Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Šafář
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 725 837 673
E-mail: ondrej.safar@stance.cz