Čeští vědci pomáhají odhalit skutečný tvar Země i dávné krátery

Praha, 28. ledna 2010 – Čeští vědci již mají k dispozici první data z družice GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer), kterou před deseti měsíci vypustila Evropská kosmická agentura (ESA) na oběžnou dráhu. Družice GOCE má za úkol zmapovat z vesmíru tíhové pole Země s nebývalou přesností a umožnit tak vytvořit jeho globální model anebo také výšku geoidu s přesností 1-2 cm s prostorovým rozlišením lepším než 100 km.

Vědci tak mohou detekovat všechny známé impaktní krátery od velikosti cca 30 km v průměru. Podařilo se jim tak objevit i další kandidáty na tento typ kráterů, které by měly být dále prozkoumány geology a geofyziky. Impaktní kráter vzniká dopadem jiných kosmických těles na povrch planety.

„Družice na své palubě nese unikátně citlivý přístroj na měření gravitačního zrychlení Země, s jehož pomocí lze odvodit celosvětový tíhový model Země přesností až na šest desetinných míst,“ říká Josef Šobra z České kosmické kanceláře.

Kosmický gradientometr nesený družicí GOCE, která je stěžejní gravitační misí programu Living Planet organizace ESA, se řadí mezi celosvětovou špičku, nabízí 100 násobně citlivější měření než jeho předchůdci a jeho konstrukce vyžadovala vývoj velmi pokročilých technologií. Naměřená data umožní vědcům lépe porozumět rozložení hmoty v zemském nitru, vlivu této hmoty na proudění světového oceánu, dále nastavit celosvětově jednotný systém měření nadmořské výšky a na jeho základě např. porovnat výšku vln oceánu po celém světě.

Po několika měsících navádění na požadovanou oběžnou dráhu, která činí pouze zhruba 260 km nad mořem, družice zahájila loni na podzim první šestiměsíční měřící fázi, jež bude dokončena letos v dubnu. První naměřená data jsou již k dispozici vědecké komunitě, která na ně téměř rok netrpělivě čekala. Součástí je i český tým vedený Prof. Ing. Jaroslavem Klokočníkem, DrSc., z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Čeští vědci se již několik desetiletí zabývají kosmickou geodézií a na unikátní data z družice GOCE se připravovali několik let.

V roce 2007 získali na svou činnost tříletý grant od Evropské kosmické agentury, jehož náplní je:
• vývoj nových geodetických výpočetních metod,
• porovnání detailních družicových a pozemních dat pro zpřesnění stávajících modelů gravitačního pole Země,
• rozpoznávání skrytých geologických struktur po dopadech meteoritů v geologické minulosti Země.

V neposlední řadě byli čeští vědci vyzváni agenturou ESA ke spolupráci při jemném dolaďování dráhy družice GOCE tak, aby její gradientometr byl schopen provádět svá měření s nejdetailnějším možným a nejpravidelnějším pokrytím Zemského povrchu.

Fotografie k článku lze nalézt zde: http://www.esa.int/SPECIALS/GOCE/

Informace pro média:

Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou společností, která působí od roku 2003 jako administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v České republice. Je kontaktní organizací pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a jinými mezinárodními kosmickými organizacemi. Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť především do evropských kosmických programů. Kancelář také zastupuje Českou republiku v odborných orgánech EU, ESA a v Mezinárodní astronautické federaci (IAF).
Internetové stránky:
www.czechspace.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jakub Řehák
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 602 141 313
E-mail: jakub.rehak@stance.cz