Čistý zisk Volksbank CZ: 339 milionů Kč

Hospodářské výsledky Volksbank CZ za rok 2008

Volksbank CZ dosáhla v roce 2008 pozitivních výsledků hospodaření a navázala na úspěšný vývoj minulých let. Zisk z běžné činnosti po zdanění dosáhl 339 mil. Kč, což představuje 6% meziroční nárůst. Dalším důkazem úspěšnosti uplynulého roku je více než 31% navýšení bilanční sumy, která ke konci roku činila 47,8 miliardy Kč. V úvěrové oblasti zaznamenala banka 30% nárůst. Přes složité tržní podmínky v závěru roku vzrostl objem klientských vkladů o 15 %.

Významným prvkem posilujícím stabilitu banky bylo navýšení vlastního kapitálu o 28 %, jeho celková výše dosáhla na konci roku 5,3 miliardy CZK. Počet obchodních míst vzrostl z 54 na 57. Retailové bankovnictví Volksbank CZ se v roce 2008 i nadále intenzivně rozvíjelo v oblasti úvěrů, zejména hypotečních. V segmentu depozit se s velkým zájmem setkal produkt Běžný spořicí účet. Od jeho zavedení v září 2008 dosáhl objem depozit na účtech tohoto produktu ke konci roku 2008 1,5 miliardy Kč.

„Volksbank CZ svými loňskými výsledky opět potvrdila stabilitu a výkonnost, která je opřena
o dlouhodobou spolupráci s klienty,“
komentuje výsledky předseda představenstva Volksbank CZ Johann Lurf a dodává: „Širokou nabídkou prodejních aktivit banky sledujeme hlavní dlouhodobý cíl, kterým je férový přístup ke klientům a přehledná a srozumitelná nabídka služeb, charakterizovaná sloganem „Fair & Easy“,“ uzavírá Johann Lurf.

Rovněž v oblasti firemní klientely se Volksbank CZ dařilo udržet tempo růstu výnosů. Růst obchodních objemů a přírůstek nových klientů zaznamenal zejména segment MIC a SME. Bance se podařilo upevnit svou pozici v segmentu veřejného sektoru, objem depozit obcí a měst u Volksbank CZ stoupl o 21 %.

Rok 2008 byl úspěšný nejen pro Volksbank CZ, ale pro celou skupinu Volksbank International. Za uplynulý obchodní rok skupina zvýšila zisk z běžné činnosti o 28 % na 90 miliónů euro. Po úspěšných předchozích letech se jedná již o čtvrtý rekordní výsledek v řadě.
 
Letos se bude Volksbank CZ stejně jako loni zaměřovat na rozvíjení oblasti depozitních produktů. Banka bude pokračovat také v otevřené komunikaci směrem ke klientům.

Přehled nejdůležitějších ukazatelů v mil. CZK

 Ukazatel

 2007

 2008

 Meziroční nárůst

 Bilanční suma

 36 448

 47 784

 31 %

 Zisk z běžné činnosti po zdanění

 320

 339

 6 %

 Vlastní kapitál

 4 139

 5 278

 28 %

 Závazky ke klientům včetně depozitních certifikátů

 23 685

 27 155

 15 %

 Pohledávky za klienty

 30 161

 39 059

 30 %

 Počet klientů

 46 046

 55 723

 21 %

 Počet poboček

 54

 57

 

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank
působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v prosinci 2008 14,7 miliardy eur.

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojišťovna a Immoconsult Praha. Volksbank CZ má nyní v České republice 57 obchodních míst.

Pro více informací kontaktujte: