CV Ondřej Herink

Ondřej Herink - GfK Praha

Výzkumem dráhy zraku se zabývá již od roku 2000 a během této doby realizoval více než sto osmdesát projektů pro významné klienty, především ze sektoru finančních služeb (KB, ČS, ČP, ČSOB Pojiš?ovna), vydavatelství (Euronews, Verlag Dashöfer ČR a SR) a telekomunikací a médií (O2, Atlas.cz, Centrum.cz).

Od roku 2000 pracoval v marketingové společnosti Dimar, kde zodpovídal za chod oddělení Oční kamery. V současné době je předním odborníkem na tuto metodiku. Od března 2005 posílil tým kvalitativního výzkumu v GfK Praha, kde funguje jako konzultant Eye-trackingu pro celý region CEE – střední a východní Evropy.


Oční kamera

Oční kamera je moderní technické zařízení, které umožňuje sledovat dráhu zraku člověka po jakémkoli materiálu (metoda Eye-tracking), a tak ověřit funkčnost libovolné obchodní komunikace. Oční kamera má mnohostranné využití, v západních zemích se již několik desítek let využívá ke studiu chování zákazníků k tiskové reklamě, při pohybu na internetových stránkách, nákupu v obchodech či sledování televizních spotů. Oční kamera je nenahraditelný nástroj v případech, kdy potřebujeme znát skutečné chování potenciálního zákazníka v momentě kontaktu s reklamou. Na rozdíl od ostatních kvalitativních technik pracuje s objektivními údaji (pohyby oka) a eliminuje zkreslení vznikající subjektivním viděním sebe a svého chování („Já se na obrázky nikdy nekoukám!“).

Oční kamera může zkoumat jak statický, tak dynamický materiál. Tradičně se používá pro testování tiskovin (direct mailů, letáků, inzerce, katalogů…), na významu v posledních letech výrazně nabývá ale také optimalizace elektronické komunikace (www stránky, emailingy, odpovědní formuláře, internetová reklama…). Rozměry a váha nového typu kamery (Mobile Eye) dovoluje testování venkovní reklamy či rozložení zboží v obchodě (space management).

verze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk