CzechTrade podporuje české zájemce o účast ve vesmírných programech

Praha, 5. února 2014 – České firmy, které se chtějí zapojit do mezinárodních vesmírných programů, mají příležitost zúčastnit se workshopu Spolupráce s partnery v oblasti nových technologií. Na 12. února ho pro ně připravila agentura CzechTrade. Akce proběhne od 14 hodin ve stanu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako jedna z doprovodných aktivit Olympijského parku na Letné.

Workshop je koncipován jako neformální setkání za účelem navázání další spolupráce v následujících letech a představení aktivit agentury CzechTrade v oblasti nových technologií. Přihlášky lze podávat do 5. února.

Program začne ve 14 hodin úvodním slovem Milana Ráže, ředitele sekce služeb pro exportéry, a Petra Kraselovského, ředitele odboru Fondy EU a komerční akce. Interní projekt agentury CzechTrade, zaměřený na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií („Vesmír“), představí jeho manažerka Jana Vilímková. Dalšími mluvčími budou ředitel České vesmírné aliance Petr Bareš, Václav Záda z Technické univerzity v Liberci a prezident Asociace leteckých výrobců ČR Josef Kašpar. Ke konci setkání bude prostor pro diskuzi s hosty. Po oficiální části se účastníci mohou těšit na občerstvení a curling.

„Začínáme rok 2014 a tento workshop zapadá do naší strategie podporovat vývoz výrobků a služeb s co nejvyšší přidanou hodnotou,“ říká o akci Milan Ráž, ředitel sekce služeb pro exportéry agentury CzechTrade.

„V zahraničí vzbuzují největší zájem české firmy, které se zabývají novými technologiemi. Mezinárodní vesmírné programy představují pro české výrobce velký exportní potenciál a my se jim v rámci interního programu Vesmír snažíme pomoci se do těchto programů zapojit. Účastníci únorového workshopu CzechTrade se mohou nejen seznámit s projektem a možnostmi, které nabízí, ale také navázat neformální vztahy s jinými firmami i se zástupci významných oborových organizací,“ dodává Petr Kraselovský, ředitel odboru Fondy EU a komerční akce.

"Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií“ („Vesmír“) je interní projekt agentury CzechTrade a zaměřuje se na asistenci podnikům, které mají možnost zúčastnit se vesmírných programů. Pomáhá českým firmám při přípravě žádostí o vstup do programů kosmických technologií a poskytuje odborné konzultace. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky ČR na světových trzích a přiblížit se úrovni předních průmyslových zemí Evropy prostřednictvím zapojení nejmodernějších technologií do mezinárodních vesmírných programů.

Zástupci agentury CzechTrade budou v případě zájmu o konzultace každodenně k dispozici návštěvníkům stanu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Olympijském parku Soči – Letná 2014.


Program workshopu:
13:30 Registrace účastníků
14:00 Úvodní slovo
14:05 Projekt „Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií“
14:10 Czech Space Alliance
14:25 Nové technologie
14:45 Asociace leteckých výrobců ČR
15:00 Navazující služby CzechTrade
15:15 Diskusní fórum
15:30 Přestávka na kávu
16:00 Curling

Informace pro média:

O CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu exportu, zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze tří odstupňovaných balíčků služeb, zvolit konkrétní službu či se připojit k Exportnímu klubu. V současnosti agentura CzechTrade spolupracuje se zahraničními kancelářemi v 41 zemích.
www.czechtrade.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz