CzechTrade zefektivňuje své aktivity pro české exportéry

Praha, 5. května 2014 – Agentura CzechTrade, jeden z klíčových nástrojů ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pro podporu exportu, letos zaznamenává růst zájmu českých vývozců. Od ledna 2014 s ní vycestovalo na zahraniční akce více než 600 firem, 561 si jich objednalo služby zahraničních kanceláří a 30 společností potvrdilo její přínos pro své kontrakty v celkové hodnotě 6,5 mld. Kč.

Obměna vedení agentury CzechTrade, k níž sáhl záhy po svém nástupu do funkce ministra průmyslu a obchodu Jan Mládek, začíná nést ovoce. Vedením agentury byl do ukončení výběrového řízení pověřen zkušený manažer Milan Ráž. „Cítil jsem potřebu učinit činnost agentury pružnější a dát jí větší dynamiku,“ vysvětlil ministr.

Exportéři hodnotí jako velmi přínosné především poskytování ověřených kontaktů na potenciální zahraniční partnery a také zprostředkování znalostí místního prostředí a trhu, díky kterým se klienti mohou vyvarovat základních chyb v daném teritoriu a omezit zbytečné náklady. 

Spokojenost klientů se službami, které CzechTrade nabízí, roste. Její klienti je na klasické školní škále ohodnotili průměrnou známkou 1,2. Průzkum navíc ukázal, že 96,3 procenta z nich by služby agentury CzechTrade doporučilo dalším podnikatelům.

„Fórum i výstava konané v říjnu 2013 v Čcheng-tu (Chengdu) v Číně přinesly první obchodní kontakty, podepsala se memoranda o spolupráci, navázalo se množství kontaktů s konkrétními čínskými firmami. Jako pravidelný účastník národních leteckých expozic v posledních 20 letech a doprovodných misí s našimi státníky či zákonodárci musím skutečně ocenit velmi profesionální činnost vašich pracovníků jak v Praze, tak i v zahraniční kanceláři v Čcheng-tu, bez kterých by akce takto úspěšně neproběhla,“ napsal ve svém dopise adresovaném GŘ agentury CzechTrade Zdeněk Prokop, předseda představenstva Aero Trade.

„Rád bych touto cestou poděkoval zástupcům kanceláře agentury CzechTrade v Brazílii. Výběr potenciálních obchodních partnerů a jejich zájem o spolupráci s námi byl naprosto perfektní. Dále pak vyzdvihuji jejich tlumočení do národního jazyka, které nám velmi usnadnilo kontakt s novými partnery,“ ocenil spolupráci s agenturou CzechTrade Petr Horálek, obchodní manažer společnosti Level. „Neocenitelný přínos pro firmu měla také závěrečná zpráva, která obsahovala i studii vývozu jejich výrobků na brazilský trh včetně kalkulace místních dovozních sazeb,“ dodává Horálek.

Úspěch sklízejí zejména exportní balíčky BASIC, BUSINESS a PLUS, které vznikly proto, aby je mohly bezproblémově využívat především malé a střední podniky.

Exportní klub v novém

Pro exportéry ale CzechTrade chystá i řadu novinek. Nová koncepce Exportního klubu CzechTrade bude svým členům přinášet zvýhodnění v podobě tzv. 4 PLUS. Jedná se o nadstandardní informační servis z vybraných teritorií se značným potenciálem pro české exportéry, specializované akce exportního vzdělávání, prezentace firem v zahraničí prostřednictvím Adresáře exportérů, jediného oficiálního katalogu českých exportérů, a návazné individuální exportní poradenství.

Pro členy Exportního klubu jsou připraveny i další novinky. Především je to Klientská zóna jako nástroj pro sdílení informací a snazší komunikaci s agenturou CzechTrade, čtvrtletně vydávaný elektronický zpravodaj a organizování kontaktních a diskuzních setkání s cílem dát firmám možnost vyjádřit se k systému podpory českého exportu.

Informace pro média:

O CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu exportu, podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze tří odstupňovaných balíčků služeb, zvolit konkrétní službu či se připojit k Exportnímu klubu. V současnosti agentura CzechTrade spolupracuje se zahraničními kancelářemi v 41 zemích.
www.czechtrade.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz