Další 1,3 miliardy Kč na opravy domů a bytů RPG

Společnost RPG Byty, s.r.o. pokračuje v rozsáhlé regeneraci svého bytového fondu zahájené v minulých letech. Podrobný seznam domů, kterých se v roce 2013 opravy dotknou, najdou nájemníci již nyní na stránkách www.rpgbyty.cz v sekci Programy pro nájemníky.
 
„V roce 2013 plánujeme vynaložit na opravy a celkovou regeneraci našich domů a bytů 1,3 miliardy korun, tedy zhruba stejnou částku jako loni. Prioritou pro tento rok je přitom dokončení slíbené výměny oken a dále programy Bezpečnost, Exteriér a Velké opravy, které jsme zahájili již v předchozích letech. Letos se tyto opravy dotknou zhruba 2 000 domů,“ říká Pavel Klimeš, ředitele portfolia realitní skupiny RPG Real Estate.


Výměna oken
Nejvýznamnější položku v rámci oprav a investic v roce 2013 bude opět tvořit masivní výměna oken. Ta je plánována u více než 9 000 bytů v 776 domech a vyžádá si zhruba 365 milionů Kč.
V roce 2013 tak bude dokončena výměna oken ve všech bytech nájemníků, kteří přistoupili na návrh postupného navyšování dříve regulovaného nájemného a kterým se společnost RPG Byty, s.r.o. písemně zavázala vyměnit okna nejpozději do konce roku 2014. Tento závazek tedy bude splněn o rok dříve.

Program Bezpečnost
Tento projekt byl zahájen již v roce 2010 a zahrnuje výměny vstupních dveří, zvonkových tabel a poštovních schránek a dále estetizaci společných prostor domů. V letošním roce bude program Bezpečnost rozšířen také o instalaci mříží ke vstupům do sklepních prostor domů.
V roce 2013 se program Bezpečnost dotkne 148 domů a vyžádá si náklady okolo 46 milionů Kč.

 

Velké opravy
Do této kategorie patří generální opravy rozvodů SV, TUV, odpadového potrubí a elektrorozvodů ve společných prostorách domů, stejně jako opravy střech a balkonů. V roce 2013 se tyto velké opravy dotknou 1054 domů a předpokládanými náklady 145 milionů Kč.

Program Exteriér
Také tento projekt byl zahájen již v roce 2010 a zahrnuje výměny oken, opravy střech a zateplení fasád, opravy elektrorozvodů ve společných prostorách domů, výměny vstupních dveří, zvonkových tabel a poštovních schránek a estetizaci společných prostor domů, vždy v závislosti na aktuálním stavu konkrétního domu.

V roce 2013 se projekt Exteriér dotkne 16 domů, předpokládané náklady na tento program jsou 30 milionů Kč.

Kromě výše popsaných projektů bude v domech a bytech RPG samozřejmě probíhat běžná údržba dle aktuálních potřeb.

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

 

Stance Communications, s.r.o.
Jiří Kaňa
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 721 331 593
E-mail: jiri.kana@stance.cz