Ďalší ročník Finančnej akadémie na Slovensku odštartoval v Dunajskej Strede


Po necelom roku sa odborníci z investičnej skupiny Pioneer Investments SR a sprostredkovateľskej spoločnosti Partners Group SK vrátili na Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede, aby súčasným maturantom odovzdali niekoľko cenných skúseností z praxe. Počas prednášky experti poslucháčom vysvetlili, ako fungujú finančné a kapitálové trhy, a popísali základy investovania a finančného plánovania.

"Aj v súvislosti zo súčasnými udalosťami okolo krkolomného schvaľovania eurovalu, sa ekonomika dostáva čoraz viac do pozornosti médií a širokej verejnosti. To sa odráža na znalostiach študentov a ich prirodzenom záujme dozvedieť sa o finančnej problematike viac," povedal Mario Mokoš, manažér pre predaj a distribúciu skupiny Pioneer Investments v SR, a dodal: "Som rád, že rovnako ako vo februári aj teraz sme zaznamenali pozitívne ohlasy na preberanú látku a záujem o diskusiu. Finančné vzdelávanie by malo byť legitímnou súčasťou štúdia na základných a stredných školách."

Okrem Maria Mokoša študentom prednášal Tomáš Šerédi - Team Manager zo sprostredkovateľskej spoločnosti Partners Group SK, ktorá na projekte dlhodobo spolupracuje a formou praktických poznatkov prispieva k zvyšovaniu finančnej gramotnosti mladých ľudí.

Pioneer Investments v SR realizuje vzdelávací projekt Finančnej akadémie pre študentov už od roku 2009. Do projektu, ktorý je pre školy úplne bezplatný, sa zapájajú zamestnanci spoločnosti aj širší management. Zastávka v Dunajské Strede bola otváraciou prednáškou v akademickom roku 2011/2012. Ďalšia sa uskutoční v novembri v Trnave.¨

Fotografie z přednášky najdete zde.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 30. septembru 2011 aktíva v hodnote viac ako 164,943 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štrukturovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je tretí najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 100 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz