Další úspěch českých vědců: české přístroje se vydají k Jupiteru

Praha, 5. března 2013 – Česká vědecká pracoviště se podílejí na vývoji přístrojů, které na své palubě ponese kosmická sonda JUICE. Hlavním cílem mise je důkladný průzkum planety Jupiter a jejích tří měsíců Europa, Callisto a Ganymed. Sonda se vydá na cestu v roce 2022 a ke svému cíli poletí osm let. Projektu se zúčastní dvě pracoviště Akademie věd České republiky: Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry.

„Sonda JUICE je první z významných misí, které Evropská kosmická agentura (ESA) vybrala v rámci strategie Cosmic Vision 2015–2025. Z hlediska složitosti a finanční náročnosti se jedná o velmi významnou a vědecky hodnotnou misi. Účast českých vědeckých pracovišť, z nichž jedno bude mimo jiné pracovat na přístroji k potvrzení existence oceánů pod povrchem Jupiterových měsíců, je dalším významným úspěchem českého působení v programech ESA,“ říká k misi Michal Václavík z České kosmické kanceláře.

Čeští vědci se podílejí na vývoji dvou přístrojů, které sonda JUICE k Jupiteru vynese. Ústav fyziky atmosféry a Astronomický ústav spolupracují na zařízení RPWI, které bude zkoumat radiové a plazmové vlny v magnetosféře Jupiteru a Ganymedu, v blízkosti měsíců Callisto a Europa a též interakci měsíců s magnetosférou Jupiteru. Astronomický ústav je zodpovědný za návrh a výrobu radiačně odolného nízkonapěťového napájecího zdroje. Ústav fyziky atmosféry se podílí na vývoji a stavbě vícesložkového nízkofrekvenčního přijímače elektromagnetických vln a také bude zajišťovat jeho biologickou čistotu (tzv. planetární ochranu).

Astronomický ústav je navíc součástí týmu, který uspěl s návrhem přístroje J-MAG. Ten má za úkol zkoumat interakci Ganymedu s magnetosférou Jupiteru a pomocí měření magnetického pole odhalit, zda se pod povrchem měsíců Ganymed, Europa a Callisto skutečně nacházejí oceány. Astronomický ústav se bude v rámci týmu podílet i na vytvoření numerické simulace vzájemného ovlivňování Ganymedu s magnetosférickým plazmatem planety Jupiter.

Obě česká pracoviště na misi JUICE spolupracují v rámci mezinárodních konsorcií. V čele mezinárodního týmu, který bude konstruovat zařízení RPWI, stojí Švédský institut kosmické fyziky v Uppsale. Vývoj přístroje J-MAG má starosti skupina vedená Královskou univerzitou v Londýně.

Informace pro média:

Poznámky pro editory
Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou společností, která působí od roku 2003 jako poradenské centrum v oblasti kosmických projektů. Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť, především do evropských kosmických programů. Dlouhodobě působila jako administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v České republice a byla kontaktní organizací pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a jinými mezinárodními kosmickými organizacemi. Kancelář zastupuje Českou republiku v odborných orgánech EU a v Mezinárodní astronautické federaci (IAF). Internetové stránky: www.czechspace.cz

Stance Communications, s.r.o.
Alžběta Brezarová
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 602 141 313
E-mail: alzbeta.brezarova@stance.cz