Dáváte dětem kapesné? Jako dospělí budou umět lépe nakládat s penězi

Děti, které dostávají kapesné, dokáží v dospělosti daleko lépe spravovat své finance a je méně pravděpodobné, že upadnou do dluhů. Skutečnost vyplynula z mezinárodního průzkumu ING Bank ve 13 evropských zemích.

Studie zjistila, že lidé, kteří v dětství dostávali kapesné, mají v dospělosti větší kontrolu nad svými výdaji než ti, kdo žádné peníze nedostávali, a je u nich nižší pravděpodobnost, že přečerpají účet. Častěji také spoří a odkládají si finanční prostředky na důchod. Pravidelně spoří více než polovina (55 %) respondentů, kteří jako děti dostávali kapesné, oproti tomu ze skupiny bez kapesného si stranou odkládá jen 45 % dotázaných.
„Z uvedených výsledků nelze dospět k jasnému závěru, zda je kapesné skutečnou a jedinou příčinou odlišného přístupu, nebo zda se na něm podílejí i další faktory," komentuje Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR, a dodává: „Zdá se, že děti, které mají možnost samostatně nakládat s nějakým finančním obnosem, získávají základní představu o finančním plánování, učí se lépe vnímat hodnotu peněz a rozvíjejí své finanční schopnosti, což jim následně usnadňuje samostatný, finančně nezávislý život."

Graf - rozdíly v nakládání s penězi u rodičů, kteří v dětství dostávali kapesné a u těch, kteří je nedostávali

Většina rodičů, kteří v dětství dostávali kapesné (80 %), tento zvyk dodržuje také u svých potomků (79 %). Hlavní motivací pro ně je, aby se děti naučily chovat zodpovědně (54 %) a lépe poznaly hodnotu peněz (48 %). Více než třetina (38 %) jich pak dává peníze dětem na pořízení věcí, které potřebují.
Podle rodičů kapesné tuto úlohu skutečně plní, což je patrné v pokroku ve vnímání peněz, který u dětí spatřují v době, kdy jim dávají kapesné. 8 z 10 z nich uvedlo, že jejich děti lépe vnímají hodnotu peněz a že se také naučily základům finančního plánování a hospodaření s penězi. Téměř tři čtvrtiny (70 %) rodičů uvádějí, že jejich děti se díky kapesnému cítí soběstačněji a tento pocit jim vydrží i při opouštění rodinného hnízda.
Kapesné dává svým dětem téměř 8 z 10 Evropanů. Na špici jsou přitom rodiče v Turecku, kde je zvykem poskytovat dětem tímto způsobem peníze v 95 % rodin, naopak na spodní příčce žebříčku stojí Nizozemci, jejichž děti dostávají od rodičů finanční příspěvek jen v 67 % případů. Příliš rozdávační nejsou ani rodiče v Čechách. Jejich děti dostávají kapesné v 68 % případů.

Průzkum u 5 000 rodičů provedla agentura Ipsos ve 13 evropských zemích na přelomu února a března 2014.

ING profil

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby prostřednictvím svých dceřiných společností ING Bank a NN Group.

Cílem ING Bank je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání. ING Bank se svými více jak 63 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Dceřiná společnost NN Group je vedoucí pojišťovací a investiční společnost s působností v 18 zemích, především v Evropě a Japonsku s více jak 12 tisíci zaměstnanci. NN Group se připravuje na to stát se nezávislou a samostatnou společností, bez jakýchkoliv vazeb na ING.

Akcie ING Group jsou vedeny (ve formě depozitních certifikátů) na burzách v Amsterdamu (INGA NA / ING.AS), Bruselu a na New York Stock Exchange (ADR: ING US / ING.N). Udržitelnost rozvoje je nedílnou součástí firemní strategie ING, o čemž svědčí zahrnutí akcií ING do indexu Dow Jones Sustainability v rámci Evropy i celosvětově, indexu FTS4Good a indexu Euronext Vigeo Europe 120.

Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb uspokojuje všechny bankovní potřeby společností, korporací i finančních institucí. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: michaela.simkova@stance.cz