Díky letní hypoteční akci vzrostl tržní podíl Volksbank CZ téměř na 4 %

Volksbank CZ zaznamenala v červenci 2012 výrazný nárůst tržního podílu v objemech poskytnutých úvěrů na bydlení. Ten dosáhl 3,9 %, což je oproti předchozím měsícům posun o 1,5 procentního bodu. Za tímto úspěchem stojí především letní akční nabídka Hypotéka bez starostí se zpracovatelským poplatkem 1 koruna.

„Jsem rád, že se nám naší červencovou akční nabídkou podařilo trefit do potřeb klientů z řad žadatelů o hypoteční úvěr. Je vidět, že hlad po úvěrech na bydlení stále trvá a že klienti pečlivě zvažují a srovnávají podmínky jednotlivých bankovních ústavů. Reagují na zvýhodněné nabídky a novinky, a tak je stále prostor pro ukrajování tržního podílu z jinak velmi aktivního a konkurenčně nastaveného hypotečního trhu,“ komentuje úspěch Jiří Škrob, produktový manažer Volksbank CZ. „K výbornému výsledku přispěly i produktové inovace, jakou byla i nabídka mezigenerační hypotéky s možností získat prodloužené splatnosti úvěrů až do 80 let věku žadatele,“ doplňuje Škrob.

Volksbank CZ zvyšuje svůj podíl na trhu hypoték kontinuálně. V jarních měsících se pohyboval na úrovni dvou až tří procent. Z pohledu meziročního srovnání je nárůst ještě významnější. Oproti červenci loňského roku došlo letos v červenci k 320% nárůstu. Průměrná výše hypotéky poskytnuté v červenci 2012 činila 1,7 milionů korun.

Červencový téměř 4% tržní podíl Volksbank CZ byl vypočten z objemů nově poskytnutých hypoték na trhu. Jako zdroj byla použita data banky a dostupná data z hypoindex.cz.

Informace pro média:

Volksbank CZ, a,s.
Na českém trhu působí Volksbank od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG s hlavním a jediným akcionářem Sberbank (Bank of Russia). Volksbank CZ je obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva, developerské společnosti a subjekty ze zemědělského sektoru.
Svým klientům pomáhá získat více ze svých peněz a tím dělat jejich život finančně jednodušším. Poskytuje srozumitelné finanční a bankovní poradenství se špičkovou osobní péčí pro klienty. Tímto krokem vrací bankovnictví jeho původní osobní charakter.

Pro více informací kontaktujte: