Díky podpoře CzechTrade se veletrhu CONECO zúčastnil rekordní počet českých firem

Praha, 8. dubna 2014 – Možnosti vystavovat na letošním mezinárodním stavebním veletrhu CONECO, který proběhl ve dnech 26.–29. března v Bratislavě, využilo celkem 88 českých firem. Všechny tuzemské podniky, které se akce zúčastnily, získaly podporu v rámci projektu agentury CzechTrade „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013–2014“ (SVV), který je financován z programu Marketing (OPPI).

„Díky podpoře z projektu SVV můžeme prostředky, které jsme ušetřili v rámci prezentace na CONECO, investovat do vývoje nových technologií, které povedou k vyšší efektivitě výrobního procesu,“ říká Pavla Slavíková z obchodního oddělení ze společnosti S.V.I.S. Trade.

Cílem projektu SVV 2013–2014 je poskytnout malým a středním podnikům zvýhodněné služby zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb na zahraničních trzích, a to prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí.

„Zájem firem o společnou účast na zahraničních veletrzích je veliký a počet českých účastníků na veletrhu CONECO předčil naše očekávání. Ohlasy na společnou účast jsou veskrze pozitivní. Firmy ocenily pomoc s realizací expozice, a především nově získané obchodní kontakty,“ dodává Petr Kraselovský, ředitel odboru fondů EU a komerčních akcí CzechTrade.

Veletrh CONECO se zaměřuje zejména na stavební materiály, elektroinstalace, okna, dveře, bazény a vytápění, ale také na úspory energie a je největším veletrhem svého druhu na Slovensku. Letošní 35. ročník proběhl v termínu 26.–29. března a zúčastnilo se ho přes 475 vystavovatelů z 5 zemí, kteří obsadili všechny haly výstaviště Incheba Expo Bratislava. Akci navštívilo 92 754 návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti, včetně studentů několika středních i vysokých škol.

Informace pro média:

O CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu exportu, podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze tří odstupňovaných balíčků služeb, zvolit konkrétní službu či se připojit k Exportnímu klubu. V současnosti agentura CzechTrade spolupracuje se zahraničními kancelářemi v 41 zemích.
www.czechtrade.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz