Dílna D – Divadelní improvizace

Dílna D – Divadelní improvizace

Lektorka – Eva Elxa, ČR

29. června 2009
od 10.00 do 14.00 hodin
Divadlo Na zábradlí, půdní zkušebna
Pročet účastníků: od 4 do16 osob

Náplň dílny:
Dílna nabízí seznámení s principy divadelní improvizace, tzv. spontánní hry. Je určena pro všechny, koho zajímají témata svobodné, autentické a inspirované existence herce na jevišti a vznik autorské tvorby v přítomném okamžiku. Dílna je tvůrčím setkáním pro všechny, kdo usilují o maximální pravdivost hereckého výrazu a zároveň by se rádi projevili autorsky, rádi by se naučili existovat v inspirovaném stavu a skrze něj tvořit hru přímo před diváky nebo posluchači. Na dílně se účastníci formou různých cvičení seznamují a prakticky si osvojují disciplíny, které jsou k improvizaci nezbytné, jako jsou schopnost soustředit se, uvolnit se, navodit si herní nasazení, vnímat své fyzické a mentální pochody, sdělovat je a rozvíjet je v hru. Dále se účastníci dílny učí pracovat s představivostí (tzv. image work) a s vnitřními postoji (emocemi). V neposlední řadě si účastníci dílny vyzkoušejí souhru s hereckým partnerem a improvizaci ve skupině. Seminář pro všechny, kdo se chtějí věnovat herectví, moderování, ale i učitelům a všem, kdo se chtějí věnovat jakékoliv jiné tvůrčí činnosti spojené s veřejnou prezentací.

Požadavky na účastníky:
Na dílnu si přineste volné oblečení a cvičební obuv, tužku a poznámkový blok.

Eva Elxa je herečka, divadelní autorka, režisérka, zpěvačka a tanečnice, profesorka herectví na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Absolventka hudebně-dramatického oboru na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, kde studovala autorské psaní a improvizaci u známého improvizátora Jaroslava Duška a u významného básníka a performera Jaroslava Pížla, herectví u prof. Hany Smrčkové a pekingskou operu u čínské zpěvačky a herečky Feng Jun Song.

verze pro tisk