DMC management consulting: obor změňte před čtyřicítkou!

Mnoho zaměstnavatelů musí řešit otázku, jak efektivně využít zaměstnance nad věkovou hranicí padesáti pěti let. Sami lidé se v tomto věku velmi obávají ztráty zaměstnání, neboť jejich šance na vyhledání nového místa jsou obvykle velmi malé. Společnost DMC management consulting prostřednictvím svých klientů zjišťovala, jak se zaměstnavatelé k otázce zaměstnávání osob před důchodem staví. Významnou roli hraje zájem o pozici (35 %) a doporučení (30 %).

Když se český zaměstnanec ve věku od padesáti pěti let rozhodne změnit od základu obor, ve kterém léta pracuje, nečeká jej lehká situace. Ze studie DMC management consulting vyplynulo, že čeští zaměstnavatelé směřují věkovou hranici ke změně oboru spíše pod čtyřicet let (72 %, viz graf 1).

„Důvodem může být samozřejmě to, že v České republice není příliš obvyklé měnit od základů svůj život v pětapadesáti letech,“ domnívá se Jitka Tejnorová, partnerka společnosti DMC management consulting, a pokračuje: „V obecné rovině ale platí, že západní státy mají k této problematice jiný přístup. Neváhají investovat do zaměstnanců, kteří projeví zásadní vlohy a nadšení pro práci v úplně jiném oboru, než ve kterém pracovali třeba třicet let. Český problém spočívá v tom, že zaměstnanci nejsou většinou ochotní do získání dobré práce investovat, například se přestěhovat do jiného města, a zaměstnavatelé zase mají pocit, že to nemůže fungovat.“

Šanci uchazeče o zaměstnání v novém oboru může výrazně zvýšit to, že jej zaměstnavatel dobře zná a ví, jak pracuje (viz graf 2). Nabídnout práci mimo obor naprosto neznámému kandidátovi je totiž opravdu velké riziko. Z průzkumu DMC management consulting dále vyplynulo, že větší šanci na změnu oboru mají zaměstnanci v nižších pozicích. Manažera, který pracuje mimo obor, by zaměstnalo pouze 12 % dotázaných.

„Mnozí zaměstnavatelé vnímají problém při zaměstnávání lidí před důchodem zejména u fyzicky náročných profesí, kde již zaměstnanci skutečně mají nižší výkonnost,“ říká Jitka Tejnorová. „Aby firma nemusela propouštět, je nejčastějším řešením tzv. mezioborová rotace pozic. Z našeho průzkumu vyplývá, že všichni zaměstnanci zvládli svoji novou pozici, z toho v 85 % případů bylo nutné zaškolení. Zaměstnavatelé jsou podle průzkumu s rotací mezi obory 100% spokojeni, a to i v případě, že neměl zaměstnanec předchozí zkušenosti v oboru (viz graf 3).“

Téměř 88 % zaměstnavatelů využívá často nebo občas možnost mezioborové rotace zaměstnanců (viz graf 4). Jako přínos uvádějí zejména zlepšení znalosti prostředí firmy a návazných firemních procesů a zvýšení flexibility zaměstnanců. Firma nemusí propouštět kvalifikované lidi a dokáže je rychle převést na jinou práci. Rozšiřuje se tak spektrum odborných znalostí a přímých zkušeností. Jako velkou výhodu zmiňují zaměstnavatelé také zvýšenou toleranci a týmovou spolupráci jiných útvarů. Zaměstnanci získají rotací komplexní pohled na řešený problém, pochopí lépe interpersonální a intrapersonální efekty.

 

Informace pro média:

DMC management consulting s.r.o., je společnost zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení restrukturalizace společnosti, zvyšování hodnoty společnosti, krizového managementu a řízení lidských zdrojů. Působí na českém trhu od roku 2002. Zaměřuje se na společnosti, které procházejí změnami v organizační struktuře, managementu, rozšiřují nebo utlumují své obchodních aktivity. Je 100% českou společností se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě, partnerkami společnosti jsou Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková.

DMC nabízí široké spektrum zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, individuální přístup a řešení na klíč plně odpovídající požadavkům a potřebám klienta. DMC má zkušenosti z projektů z oblasti výrobních společností, finančních institucí, FMCG, retailu, farmacii, mediální sféře – a to jak v České republice, tak i v zemích střední a východní Evropy.

 

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk