Do Auditu rodina & zaměstnání se zapojily první společnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), které v loňském roce zahájilo projekt na podporu slaďování práce a rodiny Audit rodina & zaměstnání, podepsalo první smlouvy s českými firmami. Do auditu se přihlásily již čtyři soukromé společnosti -  architektonická společnost Arch.Design, poskytovatel zásilkových služeb DPD (Direct Parcel Distribution), Tchibo Praha a  pojišťovna Kooperativa. Z veřejné správy se do auditu zapojily Městský úřad Třeboň a Městský úřad Hodonín, jako neziskové organizace se auditu prozatím účastní Charita Kaplice, Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě a Rodinné centrum Heřmánek. S dalšími společnostmi MPSV jedná, noví zájemci se mohou nadále hlásit na internetové stránce www.auditrodina.eu. Po úspěšné implementaci prorodinných opatření zapojené společnosti obdrží Plný certifikát Auditu rodina & zaměstnání.

Zájem firem o audit dokazuje, že i v době hospodářské recese je možné přistoupit k firemním rozvojovým programům. „Řada firem je v současné ekonomické situaci nucena reorganizovat a optimalizovat procesy. Efektivní využívání zaměstnanců může v takové chvíli znamenat konkurenční výhodu. Audit je individuální proces, v němž nikomu nic nevnucujeme - každý účastník projektu má možnost zvolit si oblasti, v nichž se chce zdokonalovat,“ říká vedoucí projektu na MPSV Vít Liška.

Audit rodina & zaměstnání lze využít k rozvoji a optimalizaci personální politiky firmy, instituce nebo organizace. Díky podpoře rodinných potřeb zaměstnanců společnost zapojená do projektu jednak získá motivovanější spolupracovníky, jednak podpoří ekonomické zájmy společnosti. V rámci auditu realizační tým složený ze zástupců vedení firmy, zaměstnanců či odborů spolupracuje s poradcem z MPSV v oblasti personální politiky na plánu, jak sladit firemní zájmy s rodinnými potřebami zaměstnanců.

Struktura účastníků  auditu ukazuje, že je skutečně vhodný pro velmi širokou škálu společností. „Stejně jako audit v soukromé společnosti vyžaduje znalost 'bussines' prostředí, audit ve státní instituci vyžaduje znalost principů fungování státní správy. Účinná a efektivní opatření je však možné nalézt v obou případech,“ dodává Vít Liška. Že se audit hodí skutečně i pro velmi malé organizace, dokládá Rodinné centrum Heřmánek. Dohromady má pouhých 14 zaměstnanců, všichni jsou zároveň pečujícími rodiči.

Některé z přihlášených firem se podporou harmonizace pracovního a rodinného života zaměstnanců zabývají dlouhodobě a vstup do auditu vnímají jako další logické vyústění své snahy. „Doufáme, že audit povede ke zlepšení již podniknutých opatření a získáme tak nové podněty zvenčí. Přejeme si, aby se zaměstnanci cítili v zaměstnání ještě lépe, a byli tak kladně motivováni,“ říká k důvodům, které vedly Arch.Design k zapojení do auditu, personalistka Alena Semešová. Personální ředitelka společnosti DPD Soňa Štroufová dodává: „V rámci firemní společenské odpovědnosti se snažíme tuto oblast podporovat. Certifikace by nám navíc měla pomoci v PR propagaci firmy jako zaměstnavatele, kterému není lhostejný rodinný život jeho zaměstnanců.“

Pro obě zmíněné společnosti je prorodinné zaměření samozřejmostí. „Zaměstnanci tak nemají pocit, že se musejí nutně rozhodovat mezi rodinným a pracovním životem. Zjišťují, že je možné být stejně dobrým rodičem a současně i zaměstnancem. To později vede k vyšší produktivitě práce, nižší fluktuaci zaměstnanců a tím ke zvyšování konkurenceschopnosti společnosti na trhu,“ uvádí Alena Semešová k hlavním výhodám prorodinných opatření. „Naši zaměstnanci si uvědomují, že se jim snažíme vyjít vstříc. Máme pak dobrou zkušenost i s tím, že nám doporučují své známé a příbuzné pro krátkodobé brigády, bez kterých bychom nezvládli pracovně náročná období,“ dodává Soňa Štroufová.

Význam prorodinné politiky při naplňování firemní strategie potvrzuje i Hana Ederová z Kooperativy. „Věříme ve spojitost výkonu firmy a spokojenosti zaměstnanců. Na druhou stranu si ale nejsme vždy jisti, zda energii investovanou v této oblasti míříme správným směrem. A nepochybně jsou oblasti, na které jsme zatím vůbec nepomysleli. A proto Audit v naší agentuře – chceme rozvinout diskuzi, zdůraznit to, co máme, zapracovat tam, kde se dá kus práce odvést,“ vysvětluje.

Všechny společnosti, jež do auditu vstoupily, nyní připravují plány opatření, která budou v jeho průběhu zavádět do praxe. Audit má totiž několik fází. Projektová skupina nejprve zhodnotí dosavadní opatření prorodinné politiky, poté navrhne opatření nová, stanoví cíle a harmonogram jejich realizace. V okamžiku, kdy je vytvořený realizační plán schválen a podepsán vedením, udělí MPSV společnosti Základní certifikát Auditu rodina & zaměstnání. Následuje osmnáctiměsíční lhůta, během které jsou navržená opatření uváděna do firemní praxe. Na základě odborného posouzení externím hodnotitelem obdrží společnost po úspěšné implementaci opatření Plný certifikát Auditu rodina & zaměstnání, který potvrzuje, že je její personální politika vstřícná rodinným potřebám zaměstnanců.

V závěrečné fázi auditu se nachází Magistrát města Brna a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Obě instituce vstoupily do auditu v jeho pilotní fázi v roce 2010 a nyní se ucházejí o plný certifikát Auditu rodina & zaměstnání.

Více informací lze najít na stránkách projektu www.auditrodina.eu.

Informace pro média:

Projekt zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha
www.mpsv.cz

Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení
tel.: 221 922 809
e-mail: viktorie.plivova@mpsv.cz

 

Pro více informací kontaktujte: