Dobrovolníci z Pioneer Investments pomáhali v Toulcově dvoře

Desítka dobrovolníků z řad zaměstnanců investiční skupiny Pioneer Investments ČR pomohla s úpravami okolí Toulcova dvora. Akce proběhla v rámci Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví (Engage Day), který letos připadl na 20. září, a firma jí podpořila zájmové sdružení Toulcův dvůr, jež pod hlavičkou Střediska ekologické výchovy realizuje výchovné a vzdělávací aktivity. Skupina Pioneer Investments tak naplňuje svou dlouhodobou strategii, kterou je předávání zkušeností a znalostí a podpora vzdělávání dětí. Zaměstnanci napříč všemi odděleními společnosti se do dobrovolnických aktivit pravidelně zapojují už řadu let.

„Hlavní myšlenka Mezinárodního dobrovolnického dne, tedy podpora komunity, ve které firma působí, a vyjádření solidarity osobním přístupem a dobrovolnickou aktivitou, je naší společnosti blízká. Naši zaměstnanci se už v minulosti aktivně zapojovali do pomoci potřebným a jsme rádi, že jsme se mohli v letošním roce připojit k tak prestižnímu projektu, jakým je Engage Day, a dát tak našim dobrovolnickým aktivitám nový rozměr,“ uvedla Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments ČR a SR, a dodala: „Desetičlenný tým se v Toulcově dvoře věnoval úpravě stezek určených pro hipoterapii a aktivity s využitím koní pro klienty se zdravotním postižením. Věříme, že šikovné ruce a úsilí našich kolegů pomohly usnadnit každodenní chod tohoto sdružení. Jeho vzdělávací a společenské aktivity mají významný sociální dopad a přispívají k obohacení a zpestření kulturního života v regionu.“

Zájmové sdružení Toulcův dvůr tvoří čtyři neziskové organizace, které realizují výchovné a vzdělávací aktivity pro děti i dospělé. Díky řadě volnočasových aktivit a programů pro širokou veřejnost tvoří významný prvek společenského a kulturního dění v daném regionu.

Smyslem Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví (Engage Day) je rozvoj partnerství mezi firmami a místními komunitami a zlepšování kvality života v místech, kde působí. V České republice, kde tuto aktivitu již pátým rokem pořádá platforma Byznys pro společnost, se letos zapojilo 22 firem s 280 dobrovolníky.

Informace pro média:

O Pioneer Investments
Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 26 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.
Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.
Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 162,6 miliard EUR (k 30. 6. 2013).  V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
soubor ke staženísoubor ke stažení