Důsledné vyhodnocování dat může snížit náklady na provoz budov až o pětinu

Praha, 7. července 2014 – V  době neustálého hledání úspor si stále víc firem uvědomuje výhody plynoucí ze sledování světových trendů v oblasti správy budov. Mezi ty aktuální patří především důsledné vyhodnocování velkých dat získaných ze všech subsystémů v budově, používání mobilních zařízení či digitálních technologií a specializovaných informačních systémů. Práce s nimi totiž může podstatně snížit nejen spotřebu energií, ale i celkové náklady na provoz budovy. To potvrzuje i přední poskytovatel integrovaného facility managementu OKIN FACILITY, který se v červnu zúčastnil oborové konference European Facility Management Conference v Berlíně, na níž byly právě tyto trendy představeny.

Velice dobře si uvědomujeme, že snižování energetické náročnosti všech zařízení není jen současný trend, ale logický krok, který by měl být prioritou každé společnosti, která má správu objektů v kompetenci. Díky dlouholetým zkušenostem se správou energeticky úsporných budov můžeme potvrdit, že využívání vhodných informačních systémů pro analýzu velkých dat v reálném čase klientům skutečně optimalizuje využívání energií a snižuje spotřebu, a to podle našich výsledků až o 19 %, tedy více, než je tomu u společností, které s daty nepracují nebo je vyhodnocují nedostatečně,“ uvádí Martin Šmíd, obchodní ředitel OKIN FACILITY.

Na letošní konferenci se ukázalo, že mezi aktuální trendy patří také využívání informačního modelu budov, tzv. Building Information Modeling (BIM). Jedná se o digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt se všemi relevantními charakteristikami. Model poté slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro účely jeho realizace a provozu po dobu jeho užívání. BIM má schopnost propojit všechny prvky v budově v různých fázích její existence. Ještě vyšší míry efektivity se poté dosahuje při využívání mobilních zařízení v provozu. Jejich výhodou je zrychlení komunikace, snížení doby přenosu dat a zapojení cílových zákazníků do projektu.

Pro komunikaci se systémem jsou mobilní technologie, které umožňují práci v terénu, nezbytné. V OKIN FACILITY používáme mobilní zařízení pro řízení mobilních údržbářů přes centrální dispečink,” vysvětluje Martin Šmíd a závěrem dodává: „Aby se v budoucnu snížily náklady na provoz budovy, měly by firmy využít konzultaci zkušeného facility manažera už při projektování stavby.”

Evropská konference facility managementu (European Facility Management Conference), která se uskutečnila 4. – 6. června 2014 v Berlíně, je nejvýznamnější událostí pro odborníky z oboru z celého světa. OKIN FACILITY jakožto jediný český zástupce v alianci European Customer Synergy, která je zlatým partnerem konference, u toho nemohl chybět. Motto konference, které se zúčastnilo 550 profesionálů, z nichž 95 předneslo své příspěvky, znělo „Inovace, integrace a vize“. Pořadatelem kongresu byla mezinárodní asociace facility managementu IFMA a evropské sdružení EuroFM ve spolupráci s německou asociací facility managementu GEFMA.

 

Informace pro média:

O společnosti OKIN GROUP, a. s.
OKIN GROUP je přední globální dodavatel efektivních řešení na míru pro podniky ve střední a východní Evropě i v dalších regionech. Na českém trhu působí od roku 1993 a má více než 2000 zaměstnanců.
www.okin.eu

OKIN FACILITY je specialista v oboru integrovaného facility managementu. V jeho rámci zajišťuje správu a údržbu budov, bezpečnostní služby, recepce, helpdesk, komplexní úklidové služby a údržbu zeleně. OKIN FACILITY se zaměřuje na technické služby, jako je technická správa, energetický management, mobilní údržba, havarijní služba, revizní činnosti a bezpečnostní audity. OKIN FACILITY nepřetržitě inovuje své služby a svým klientům nabízí unikátní know-how, které mj. čerpá také z členství v mezinárodní alianci European Customer Synergy, působící v 37 zemích Evropy. V současné době OKIN FACILITY poskytuje své služby v ČR, na Slovensku či Ukrajině, v Srbsku, Bulharsku, Rumunsku a v Polsku. Ve zmíněných státech spravuje 9 tisíc objektů s více než 6 miliony m2 podlahové plochy.
www.okinfacility.cz

O alianci European Customer Synergy S.A.
ECS se sídlem v Bruselu sdružuje evropské lídry v oblasti integrovaného facility managementu, kteří sdílejí know-how a hodnoty kvality a výkonnosti na co nejvyšší možné úrovni. Aliance působí ve 403 kancelářích v 38 zemích světa, zaměstnává přes 103 tisíc lidí a její obrat činí 3,8 miliard eur. Toto unikátní partnerství umožňuje členům čerpat zkušenosti z velkých mezinárodních projektů integrovaného facility managementu a implementovat úspěšná řešení ve spolupráci se svými zákazníky. Díky získanému know-how je OKIN FACILITY schopna svým zákazníkům poskytovat služby nejvyšší kvality a s nejmodernějšími technologickými postupy. Ve spolupráci s asociací firma získala například klienty, jako jsou Nike nebo polský výrobce skla NSG.
www.ecsynergy.eu

 

Stance Communications, s.r.o.
Michaela Moučková
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: michaela.mouckova@stance.cz