Dvě nadané studentky míří díky Pioneer Investments na zahraniční studia

Skupina Pioneer Investments již podeváté podpořila nadané středoškoláky prostřednictvím stipendijního programu Nadace Open Society Fund Praha (Nadace OSF Praha). Divokou kartu Pioneer Investments letos získaly dvě gymnazistky, které obdrží finanční příspěvek v celkové hodnotě 50 tisíc korun na pokrytí nákladů nad rámec stipendia. Slavnostní vyhlášení spojené s předáním šeku proběhlo ve čtvrtek 19. června v prostorách hotelu Prokopka v Praze.

Pioneer Investments během dlouholeté spolupráce s Nadací OSF Praha podpořila celkem již dvanáct studentů. První stipendistkou se stala Eliška Hánková, která v akademickém roce 2005–2006 studovala na Worksop College v britském Nottinghamshire.

Divoká karta Pioneer Investments, která byla poprvé vyhlášena v loňském roce, je věnována  úspěšným absolventům výběrového řízení, jejichž rodiče nemohou pokrýt náklady nad rámec stipendia. Tu letošní získaly hned dvě nadané studentky, které mimo jiné dosáhly nejvyššího hodnocení v esejích: Kristina Ježková z pražského gymnázia Nad Alejí a Nikol Kusáková, studentka gymnázia v Kyjově. Kristina odjede studovat na internátní školu Westminster School v britském Simsbury a Nikol příští rok stráví studiem na internátní škole Phillips Academy Andover v USA.

Podporu nadaných studentů, kteří by si vzdělání na zahraničních školách z finančních důvodů nemohli dovolit, považujeme za smysluplnou. Proto na stipendijním programu spolupracujeme s Nadací OSF Praha už devátým rokem,“ říká Dana Kryńska, ředitelka marketingu a PR skupiny Pioneer Investments v ČR a dodává: „Praxe z předchozích let ukazuje, že cenné zkušenosti, nové podněty k další práci na sobě i nabyté sebevědomí vybraným studentům velmi pomáhá ve startu do samostatného osobního i profesního života.“

Několikakolového výběrového řízení se zúčastnilo 75 mladých lidí z 50 českých škol. Vybraní studenti získají stipendium, které pokrývá školné, ubytování a stravu a často může představovat částku přesahující i milion korun. Díky stipendiu bude letos moci studovat na vybraných školách ve Velké Británii a USA celkem jedenáct středoškoláků.

Nadace Open Society Fund Praha během své jednadvacetileté existence umožnila strávit akademický rok na soukromých středních školách ve Velké Británii, Thajsku, Švýcarsku a v USA již více než 260 studentům.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 27 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 179,6 miliard EUR (k 30. 4. 2014). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Krynska
Head of Marketing & PR
Budova Filadelfie, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4
Tel. +420 296 354 423, Mob. +420 603 471 990, Fax. +420 296 354 100
E-mail: dana.krynska@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz