Ekonomické srdce Asie hostilo 6. kolokvium Pioneer Investments

Pro konání již šestého ročníku „Colloquia Series“ si investiční skupina Pioneer Investments vybrala Peking, hlavní město jedné z nejdravějších ekonomik světa. Prestižní ekonomické fórum proběhlo ve dnech 16.–18. dubna 2013 a pozvání opět přijali významní světoví ekonomové a uznávaní vědci, mezi nimiž nechyběli laureáti Nobelovy ceny. Pod mottem „Přetváření mapy: nová rizika, nové zisky“ se na dvoudenní akci diskutovalo o aktuálních výzvách světové ekonomiky ve světle globalizace.  První ročník těchto setkání se uskutečnil již v roce 2006 v Praze a pro klienty Pioneer Investments v ČR se stal každoročně přínosnou událostí.

Světové hospodářské a finanční vazby jsou dnes tak těsně propojeny, že výhradně regionální nebo kontinentální pohled už nestačí. Více než kdykoliv předtím je třeba vnímat události v širší perspektivě s globálním nadhledem. Proto jsme letošní kolokvium, naši stěžejní akci, uspořádali právě v Číně, jejíž význam pro mezinárodní ekonomiku a trhy stále roste,“ hodnotí akci Sandro Pierri, generální ředitel skupiny Pioneer Investments.

Mezi účastníky, kteří v rámci letošního kolokvia přednesli své příspěvky, patřil například Michael Spence, laureát Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2001, sir James Mirrlees, nositel téhož ocenění za rok 1996, Peter Praet, člen představenstva ECB, nebo Jin Liqun, předseda dozorčí rady China Investment Corporation.

Profesor Spence ve své přednášce zdůraznil, že na rozvíjející se trhy již nelze aplikovat koncept „jedné obecné kategorie pro všechny“. Význam těchto zemí v globální ekonomice a na finančních trzích roste. Investoři by měli vnímat a rozeznávat specifika a rozdíly mezi jednotlivými ekonomikami, z nichž každá si v rámci svého vývoje buduje vlastní ucelený ekonomický systém.

Zatímco rozdíly mezi jednotlivými rozvíjejícími se ekonomikami jsou značné, rozdíl mezi rozvíjejícími se státy a státy s vyspělým hospodářstvím se stírá. Zdá se, že potřeba strukturálních reforem se určitým způsobem dotkne každé země, nezávisle na zastaralých přívlastcích, jako jsou pojmy ‚rozvíjející se‘ nebo ‚rozvinuté‘,“ uvedl, Sandro Pierri.

Původní vnímání ekonomických a finančních systémů je nevyhovující a náš přístup se bude muset vyvíjet v souladu s vývojem globální ekonomiky. Tomuto tématu se ve své prezentaci věnoval Peter Praet z Evropské centrální banky, která by v tomto úsilí měla sehrát klíčovou roli.
Delegáti ve svých příspěvcích hovořili o klíčových výzvách a rizicích vyplývajících ze současné světové finanční a ekonomické globalizace. Účastníci se věnovali také Číně jako určujícímu regionu světové ekonomiky, jejímu strmému růstu v posledních pěti letech a tomu, jak může Čína zvládnout výzvy doma i v zahraničí. Bez povšimnutí nezůstala ani aktuální situace na dalších rozvíjejících se trzích.

Letošní kolokvium v Pekingu přineslo mnoho zajímavých myšlenek a pohledů na ekonomickou mapu světa. Hranice mezi „západem“ a „východem“, jak byla vnímána v minulosti, dnes již opravdu není tak zřetelná.“ říká Roman Pospíšil, generální ředitel společností skupiny Pioneer Investments v ČR a SR a dodává: „Těší mne, že tradice těchto prestižních ekonomických setkání na mezinárodní úrovni byla zahájena před sedmi lety právě v Praze.“

Kolokvium odborníkům ze světa ekonomiky a financí každoročně poskytuje příležitost diskutovat o nových trendech a výzvách globálního ekonomického světa. Cílem je vytvořit trvalé diskusní fórum, které bude přispívat k řešení stěžejních ekonomických výzev a příležitostí nadcházejících období.

Informace pro média:

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 26 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.
Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.
Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 158 miliard EUR (k 30. 12. 2012).  V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz