Ekonomové ING: Česká ekonomika globální finanční krizi pocítí

Hlavní ekonom ING pro rozvíjející se trhy Evropy, Středního východu a Afriky Charles Robertson společně s Vojtěchem Bendou, hlavním ekonomem ING Wholesale Banking, dnes odpoledne na setkání s médii v Praze nastínili vývoj trhů v roce 2009 a dopady finanční krize jak na globální ekonomiku, tak na jednotlivce. Globální krize, kterou podle ekonomů pocítí i česká ekonomika, ovlivní také nově vznikající trhy.

Charles Robetson ve své prezentaci uvedl, že ING analyzuje srovnatelný bankovní sektor a riziko státního dluhu nově vznikajících trhů (tzv. emerging markets), zejména na nově vznikajících trzích v Evropě. Přitom se zaměřuje na vliv zahraničního vlastnictví bank, hlavní indikátory finanční stability jako například podílu úvěrů vůči vkladům, či dynamiky úvěrové expanze. Hlavní závěr analýzy je ten, že pouze několik evropských ekonomik ze skupiny nově vznikajících trhů se v současné situaci jeví jako bezpečné. Charles Robertson rovněž uvádí, že se bez ohledu na úvěrovou krizi, tzv. „credit crunch“, svět nachází v období jedné z pěti největších recesí za posledních 100 let s dodatečným záporným dopadem na nově vznikající trhy.

Vojtěch Benda míní, že ani česká ekonomika nebude zcela ušetřena dopadů globální finanční krize. Pokles zahraniční poptávky a zpřísnění úvěrových podmínek se promítne do oslabení exportního výkonu a soukromé investiční aktivity domácích firem. Podle Vojtěcha Bendy však přesto zůstává výhled na českou ekonomiku, v porovnání s prognózou některých zemí emerging markets, relativně příznivý a riziko případného sestupu do recese lze hodnotit jako velmi malé. Ekonomický růst v příštím roce citelně zpomalí na 2 až 3 % a případné zrychlení růstu v roce 2010 bude pravděpodobně jen velmi pozvolné. Vysoká míra závislosti české ekonomiky na trzích eurozóny činí z předpokládaného ekonomického oživení zemí E15 klíčový faktor případných rizik ekonomického růstu. 

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Zuzana Kalabová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 602 204 835
E-mail: zuzana.kalabova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz