Finančná akadémia Pioneer Investments SR odštartovala rok 2012 prednáškou v Liptovskom Mikuláši

Po štyroch úspešných sezónach pokračuje skupina Pioneer Investments v SR spoločne so svojím kľúčovým distribútorom, poradenskou spoločnosťou Partners Group SK v projekte Finančná akadémia pre študentov aj v školskom roku 2012. Stretnutie s takmer šesťdesiatimi študentmi štvrtých ročníkov Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši koncom januára odštartovalo sériu prednášok, ktoré plánuje Pioneer Investments v SR a Partners Group SK spoločne realizovať v tomto roku. 

Čo je to investovanie, aké sú jeho princípy, prečo a ako si utvoriť finančný plán – to boli hlavné témy prvých tohtoročných prednášok Finančnej akadémie. „Študenti Evanjelickej spojenej školy si obohatili svoje znalosti informáciami z finančnej oblasti, boli vnímaví a veľmi aktívne sa do prednášky zapájali,“ uvádza Mário Mokoš, Regional Sales Manager Pioneer Investments SR, ktorý bol jedným z prednášajúcich. „Je škoda, že čas vyhradený na prednášku bol tak krátky, pretože študenti po prednáške ostali a v živej diskusii sa zaujímali o tieto témy,  ktoré sú zaujímavým a vhodným doplnkom klasického učiva.“

Spoločne s Máriom Mokošom študentom prednášala aj Anna Vargová, Team Manager spoločnosti Partners Group SK, pre ktorú bolo vďaka znalosti regiónu ľahké strhnúť študentov do diskusie. „Finančná akadémia je jedinečný projekt a jeho hlavný význam vidím v tom, že oslovuje študentov, ktorí sú na prahu svojich prvých finančných rozhodnutí. Bude ich ovplyvňovať množstvo nesprávnych návykov či vplyvov, avšak pre ich správne rozhodovanie v začiatkoch práce s osobnými financiami je dobré, keď budú rozumieť základným princípom nakladania s peniazmi a tvorby aktív, s ktorými ich na prednáškach oboznamujeme,“ hovorí  Anna Vargová.

Informace pro média:

O Pioneer Investments
Pioneer Investments
je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 31 . decembru 2011 aktíva v hodnote viac ako 162,063 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štrukturovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je tretí najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 27 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 000 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tisk