Finančná akadémia Pioneer Investments: Študenti z Pezinku v závere školského roka milo prekvapili

Gymnázium v Pezinku sa v tomto školskom roku stalo poslednou zastávkou investičných expertov zo spoločností Pioneer Investments SR a Partners Group SK. Takmer sto študentov malo opäť možnosť dozvedieť sa viac najmä o príležitostiach v investovaní a dôležitosti finančného plánovania a zároven diskutovať s odborníkmi z praxe aktuálne ekonomické témy vo vzťahu ku každodennému životu. Projekt Finančnej akadémie zameraný na podporu finančnej gramotnosti študentov stredných škôl na Slovensku vo vzájomnej spolupráci úspešne prebieha už druhým rokom.

„Študenti gymnázií nás pomerne často príjemne prekvapujú svojimi vedomosťami, ale taký záujem o aktuálne dianie vo svete financií a ekonomiky, aký prejavili tí dnešní, som zatiaľ ešte nezažil," poznamenal regionálny Sales Manager Pioneer Investments v SR Mgr. Mario Mokoš, ktorý študentom prednášal. Ing. Zuzana Hrežíková z Partners Group SK dodala: „Aj keď je finančná kríza už za nami, stále púta veľký záujem študentov a zostáva témou, o ktorej radi diskutujú."

Skupina Pioneer Investments realizuje vzdelávací projekt Finančná akadémia pre študentov už štvrtým rokom. V roku 2010  na Slovensku prizvala k dlhodobej spolupráci na projektu poradenskú spoločnosť Partners Group SK. Investiční odborníci mesačne navštívia 2 - 3 školy v rámci Českej a Slovenskej republiky. Do projektu, ktorý je pre školy úplne bezplatný, sa zapájajú zamestnanci spoločnosti i širší manažment.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 30. aprílu 2011 aktíva v hodnote viac ako 180,9 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štrukturovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je tretí najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 100 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz