Finanční akademie Pioneer Investments vede studenty hravou formou k ekonomické gramotnosti


Vimperští studenti gymnázia a střední odborné školy ekonomické si jako první vyzkoušeli interaktivní flashovou hru v rámci Finanční akademie Pioneer Investments. Během přednášky Aleše Izáka, manažera pro prodej Pioneer Investments, si mohli ověřit své znalosti z oblasti investování a finančních trhů. Inovace se osvědčila, a tak bude skupina Pioneer Investments v ČR i na Slovensku touto hravou formou pokračovat ve svém dlouhodobém vzdělávacím programu pro střední školy.

„Vimperští studenti se rozdělili do tří týmů a hráli klasickou školní hru lodě. Na rozdíl od ní ale posílali nepřátelská plavidla ke dnu správnými odpověďmi na různě bodově hodnocené otázky,“ popsala Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments v ČR a SR, a dodala: „Rozhodli jsme se rozšířit naši vzdělávací strategii o nový interaktivní prvek, kterým aktivně zapojíme do přednášky všechny studenty. Přiblížili jsme se tak zase o něco blíže známému heslu J. A. Komenského „Škola hrou“.

Přednášející, Aleš Izák, k tomu doplňuje: „Při přednášce i při volbě otázek do interaktivní hry jsme dbali především na to, aby studenti pochopili tzv. magický trojúhelník – výnos – riziko – likvidita. Zajímavé bylo srovnání vědomostí studentů gymnázia a střední odborné školy ekonomické. Zatímco ti první získávají základy finanční gramotnosti pouze v rámci předmětu základy společenských věd, studenti ‚ekonomky‛ mají předmět týkající se finanční gramotnosti přímo ve výuce, a tak občas byli více v obraze.“

Skupina Pioneer Investments realizuje vzdělávací projekt Finanční akademie pro studenty již čtvrtým rokem. Hlavním cílem projektu je poutavou diskusí přiblížit mladým lidem téma ekonomiky ve vztahu k reálnému životu. Přednášky jsou pro školy zcela bezplatné a zapojují se do nich zaměstnanci společnosti i širší management.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments
je celosvětová investiční skupina, která k 30. dubnu 2011 spravovala aktiva v hodnotě více než 180,9 miliard eur (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má více než 80 let zkušeností s investováním a na jejich základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je čtvrtým nejstarším fondem v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Vlastní investiční proces je řízen z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a z regionálních center ve Varšavě a v Praze metodou bottom-up. Navíc je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro její klienty pracuje přes 2 100 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz