Finanční krize stupňuje tlak na individualitu, nápaditost, prospěšnost, ale také na znalosti a zkušenosti obchodníků

Výsledky jubilejního patnáctého ročníku konference Retail Summit 2009 potvrzují eskalaci tlaků na hodnotovou orientaci klientů. Stěžejním tématem, jež se neslo celým průběhem dvoudenního setkání, byla budoucnost obchodu v podmínkách globální krize. Té se věnoval i úvodní Diskusní panel CEO. Mezi zúčastněnými odborníky byli také Ondřej Tomas, generální ředitel GfK Praha, a Friedrich Fleischmann, ředitel mezinárodních retailových služeb, GfK Retail and Technology. Společnost GfK Praha patřila mezi zlaté partnery konference.

Prioritou je přemýšlet o prospěšnosti služby pro klienta

Ondřej Tomas řídil blok přednášek věnovaných aktuálním trendům v obchodu a poptávce, kde řečníci hovořili o změnách v preferencích zákazníků, možnostech v oblasti environmentálního a energetického managementu a také o důležitosti kvality dat, jež jsou klíčová při optimalizaci nákladů.

Umění pružné reakce na změny v poptávce klientů, optimalizace procesů spojená s kvalitou přenosu dat a informací, hospodaření s energiemi a surovinami - to jsou oblasti, o nichž okrajově hovoříme již nějakou dobu,“ komentuje téma Ondřej Tomas a dodává: „Například na Retail Summitu 2008 jsme v podobném bloku rozebírali odlišnosti v hodnotové orientaci klientů a preferencích nákupních míst v rámci regionu střední a východní Evropy. Ale teprve nyní, kdy se tyto trendy a vize potvrdily a nepříznivé ekonomické klima je nečekaně eskalovalo do mnohem větších rozměrů, je začínáme brát skutečně vážně. Čím dál častěji se objevují jako jeden z milníků našich firemních strategií.“

Je nutné zaměřit se nejen na smysluplné snižování nákladů; například díky zefektivňování všech procesů ve firmě, aby se činnosti nedublovaly a nedocházelo k plýtvání zdrojů, ale i na vlastní nabídku. Rozhodujícím faktorem je být vynalézavější, nabízet jednodušší řešení s přidanou hodnotou, dbát na individualitu klienta mnohem více než dřív a prioritně přemýšlet o prospěšnosti zboží nebo služby, kterou mu nabízíme,“ dokončuje generální ředitel GfK Praha.

Friedrich Fleischmann, ředitel mezinárodních retailových služeb, GfK Retail and Technology, moderoval diskusní panel na téma budoucnost nepotravinářského obchodu. Diskuse se zaměřila na trendy u zboží dlouhodobé spotřeby v zemích střední a východní Evropy v porovnání se Západem. Velký prostor byl věnován porovnání trendů prodeje přes internet a prodeje přes tradiční kanály.

„Silným rozvojovým impulsem je zejména internet. Jen za posledních deset let vzniklo v Evropě více než deset tisíc on-line shopů“, upozorňuje Friedrich Fleischmann.

Ondřej Tomas ho doplňuje: „Tento fakt je jen dalším potvrzením našeho loňského předpokladu, že se nadále bude stupňovat diferenciace nákupních míst. Lidé budou volit taková místa, která jsou jim pohodlná, snadno dostupná a šetřící čas, tedy internet a convenience stores.“

Výzkum prokázal, že recese je realitou

Během prvního dne konference realizovala společnost GfK Praha ve spolupráci s organizátory akce soutěž o patnáct hodnotných cen k 15. výročí Retail Summitu. Účastníci soutěže, rekrutující se z řad účastníků konference, odpovídali na anketní otázky týkající se vývoje maloobchodních tržeb, inflace a změn tržního podílu jednotlivých typů prodejen. Výsledky ankety ukázaly, že celých 41 % se domnívá, že v letošním roce maloobchodní obrat poklesne. 27 % účastníků pak předpokládá, že obrat bude stagnovat a naopak 33 % dotázaných na vývoj maloobchodního obratu nahlíží optimisticky a věří v jeho růst (viz graf).

Výsledky ankety vyhlásil na Retail Summitu 2009 v rámci společenského večera Karel Šmejkal, ředitel pro vztahy se zákazníky GfK Praha. Společně se Sherin Dalíkovou, manažerkou pro marketing a komunikaci GfK Praha, pak předali vylosovaným výhercům hodnotné ceny.

Budoucnost maloobchodního trhu očima účastníků konference

Názory na Retail Summit 2009 a budoucnost českého obchodního trhu jsou zaznamenány v rozhovorech natočených přímo na konferenci. Odkazy naleznete v  banneru na domovské stránce GfK Praha www.gfk.cz anebo na stránkách jednoho z organizátorů konference společnosti Blue Events http://www.retail21.cz/rsummit/sessions/2009/cs/default.aspx.

Informace pro média:

GfK Praha, s.r.o. je předním dodavatelem služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění v České republice. Společnost byla založena v únoru 1991. Zabývá se získáváním, analýzou a interpretací marketingových informací pro zákazníky z oblasti průmyslu, obchodu, médií i pro poskytovatele služeb ze soukromého i veřejného sektoru.

GfK Praha, s.r.o. je součástí skupiny GfK Group, která je celosvětově pátou největší společností provádějící marketingový výzkum. Působí ve třech obchodních segmentech: Custom Research, Retail and Technology a Media. Skupina GfK svými 115 společnostmi působí po celém světě a pokrývá více než 90 zemí. Aktivity GfK ve střední a východní Evropě koordinuje firma GfK Austria se sídlem v Rakousku.

V roce 2000 se společnost GfK Praha, s.r.o. kapitálově spojila s českou nezávislou výzkumnou agenturou INCOMA, která od svého vzniku v roce 1991 dosáhla silného postavení na českém a slovenském trhu. Skupinu GfK v České republice v současné době tvoří dvě společnosti: GfK Praha, s.r.o. a INCOMA Research.

Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
Tel.: +420 296 555 422
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk