Finanční poradcovia overujú svoje vedomosti v Investičnej olympiáde od Pioneer Investments


Investičná olympiáda je názov netradičnej formy vzdelávania, ktorú na jeseň tohto roku spustila skupina Pioneer Investments v SR pre svojich distribučných partnerov. Hlavným cieľom Investičnej olympiády je hravou a súťaživou formou overiť a ďalej prehlbovať aktuálne vedomosti účastníkov v oblasti investovania a ekonómie.

„Pilotný projekt sme vyskúšali v spoločnosti Partners Group SK a boli sme  milo prekvapení veľmi slušnou znalosťou poradcov v oblasti financií a investícií,“ konštatuje Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments v SR, a dodáva: „Následne sme tento koncept preniesli aj do pobočkovej siete UniCredit Bank, kde sa taktiež stretol s pozitívnou  odozvou zúčastnených.“

V rámci Investičnej olympiády na súťažiace tímy čaká napríklad kvíz s otázkami o znalostiach v oblasti investovania a vybraných investičných produktov, doplňovačka s tajničkou, alebo investičná hra s cieľom čo najviac zhodnotiť peniaze klienta s ohľadom na rozkladanie rizika. Olympiáda preverí aj znalosti z vývoja akciových trhov v minulosti a ukáže, ako sú účastníci zruční pri vizuálnom zobrazovaní vybraných finančných pojmov. Na záver sa spočítajú získané body jednotlivých tímov a víťazné tímy získajú diplomy a vecné ceny.

„Metóda „škola hrou“ má z môjho pohľadu dva veľké klady: zaujme oveľa viac ako klasická prednáška s prezentáciou a zároveň si vyžaduje väčšie zapojenie jednotlivcov, ako aj praktické precvičovanie nabitých poznatkov. V prípade, že účastníci nevedia na nejakú otázku odpovedať, viac sa sústredia na to, aká mala byť správna odpoveď a lepšie si ju zapamätajú do budúcnosti,“ zhŕňa na záver Miroslav Ovčarik.

Informace pro média:

Pioneer Investments je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 30. septembru 2009 aktíva v hodnote 172 007 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štruktúrovaných produktov.

Skupina má 80 rokov skúseností s investovaním, na základe ktorých poskytuje klientom a partnerom vhodnú investičnú stratégiu. Vlajkový fond skupiny - Pioneer Fund – je štvrtý najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoc investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastný investičný proces metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadení rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje cez 2 300 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tisk