Finská vláda si vybrala Tieto jako dodavatele služeb IT infrastruktury

Ostrava, 2. července 2013 – Společnost Tieto, největší severoevropský dodavatel IT služeb pro soukromý i veřejný sektor, uzavřela kontrakt se společností Hansel Ltd., jež je ve Finsku pověřena zadáváním veřejných zakázek. Předmětem smlouvy je dodávka služeb datacenter s kompletními „capacity services“. Dohoda byla uzavřena na šestileté období od léta tohoto roku. Celková hodnota zakázky se odhaduje v rozmezí 200 až 240 milionů eur.

Řešení společnosti Tieto je založeno na nejdokonalejších technologiích a cloudové architektuře, což vládním organizacím, jako jsou například ministerstva či úřady, umožňuje poskytnout zabezpečené služby při zachování cenově efektivních nákladů.

„Provozní služby na vládní úrovni mají potenciál zvýšit nákladovou i provozní efektivitu. Pro vládu bylo důležité najít takového dodavatele, který dokáže naplnit naše očekávání a je schopen poskytnout flexibilní kapacitu v souladu s potřebami našich klientů. Jeho služby navíc musejí splňovat zvýšené požadavky na zabezpečení všech dat,“ říká Susanna Närvänen, Chief Category Officer ze společnosti Hansel.

„Uvědomujeme si rostoucí potřebu zvyšovat produktivitu ze strany vlády, proto je naše řešení založeno na nejdokonalejších technologiích a cloudové architektuře. Díky rychlému nasazení, individuálnímu nastavení a flexibilním kapacitám našich cloudových služeb jsme přesvědčeni, že dokážeme ministerstvům i úřadům poskytnout spolehlivé IT služby při zachování vysoké efektivity nákladů. Veřejný sektor je pro nás důležitý a jsme rádi, že můžeme vládním organizacím pomoci v jejich snahách o zvýšení produktivity,“ říká Satu Kiiskinen, Executive Vice President pro divizi Public, Healthcare and Welfare ze společnosti Tieto.

Kontrakt zahrnuje správu datových center, služby monitoringu a reportingu, ochranu dat atd. včetně neustalého vývoje těchto služeb. Smlouva bude uzavřena po skončení lhůty pro podání případného odvolání v souladu s finským zákonem o veřejných zakázkách.

Informace pro média:

O společnosti Tieto
Tieto je největší severoevropský dodavatel IT služeb, poskytující komplexní služby v oblasti IT pro soukromý i veřejný sektor. Jako důvěryhodný partner v transformaci IT pomáháme našim zákazníkům přizpůsobit jejich procesy a podnikání požadavkům trhu. V Tieto klademe velký důraz na profesionální růst a výsledky. Společnost Tieto, založená v roce 1968, se sídlem v Helsinkách a čistými tržbami 1,8 miliard eur zaměstnává na 17 000 expertů a působí ve více než 20 zemích světa. Její akcie jsou obchodovány na burze NASDAQ OMX v Helsinkách a Stockholmu.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz