Fotograf Jiří Zerzoň představuje proměny Moravskoslezského kraje

K zamyšlení nad aktuální tématikou sociálně vyloučených lokalit v ČR vybízí výstava osmnácti velkoformátových fotografií Jiřího Zerzoně nazvaná Proměny v Moravskoslezském kraji. V prostorách Slezskoostravského hradu proběhne výstava pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové a primátora města Ostravy Petra Kajnara. K vidění bude od 29. května do 19. června.

„Vždy mě zajímaly osudy lidí a jejich životní příběhy. Navíc se mi líbí koncept vzájemné spolupráce všech zúčastněných, který motivuje a pomáhá. Jen díky tomu mohly vzniknout fotografie, které Proměny dokumentují,“ uvádí Jiří Zerzoň.  Fotografie přibližují život obyvatel v některých sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje. Jde o lidi, kteří dokázali změnit prostředí, ve kterém žijí, a to nejen díky svému odhodlání, ale také díky pomoci ostatních. „Dobrým příkladem může být naše společná práce na Liščině, která ukázala, že problémy sociálně vyloučených lokalit se nedají řešit bez aktivního zapojení lidí, kteří tam bydlí. A musím říci, že odhodlání místních obyvatel Liščinu vyčistit a zkrášlit bylo větší, než jsme si před zahájením projektu dokázali představit. Nyní před námi stojí úkol současný stav nejen udržet, ale aplikovat zkušenosti získané z tohoto projektu i v dalších lokalitách,“ uvedl Stanislav Svoboda, ředitel pro vládní vztahy realitní skupiny RPG Real Estate, která v lokalitě vlastní řadu bytových domů.

Výstava ostravského fotografa připomíná, že nejdůležitější je chuť něco změnit a potřeba vzájemně spolupracovat. Základem této spolupráce je zapojení všech, kteří mohou k řešení problému jakkoli přispět, stejně jako přímé zapojení samotných obyvatel lokalit. „Liščina je důkazem toho, že ne vždy se lidé v sociálně vyloučených lokalitách chovají tak, jak si většinou představujeme. Tady vidíme, že i lidé v těchto lokalitách mají zájem o to, aby žili důstojně. Díky dobré spolupráci nájemníků a všech partnerů i díky dobrému hospodaření vlastníka bytů můžeme tuto zkušenost předávat dál jako stimul k dalším a stále větším změnám. Lokalita, která měla špatnou pověst, postupně vzkvétá a my vidíme, že naše práce má smysl,“ doplnil předseda občanského sdružení Vzájemné soužití Kumar Vishwanathan.

Partnery výstavy jsou občanská sdružení Vzájemné soužití a Centrom, Nadace OKD, Diecézní charita ostravsko-opavská, realitní skupina RPG Real Estate, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, Úřad vlády České republiky a statutární město Ostrava.

Informace pro média:

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

 

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu