GfK: 59 % manažerů si myslí, že se teď láme chleba


Již rok a půl média denně informují své čtenáře a diváky o globální finanční krizi. Recese často bývá srovnávána se stavem, který nastal na konci roku 1929 a ovlivnil světové hospodářství v průběhu celého následného desetiletí. Společnost pro výzkum trhu GfK Czech v polovině a na konci minulého roku zjišťovala, jak čeští manažeři krizi vnímají.

Obecně lze říci, že během posledního půl roku došlo k výraznému posunu v samotném připouštění si krize. Zatímco v červnu roku 2009 se 52 % manažerů domnívalo, že nastala skutečná krize, v prosinci už jich bylo 69 % (viz graf 1). Výrazná změna nastala také v očekávání délky krize. Oproti 16 % v půli roku 2009 se již celých 23 % manažerů po uplynutí šesti měsíců domnívá, že krize bude delší než tři roky. „Konstantně nejvíce manažerů (40 %) je názoru, že krize bude ukončena do dvou let, jak ukazuje graf 2“, uvedla Sherin Dalíková, manažerka marketingu a komunikace GfK Czech.

Nejvíce se spoří v oblasti lidských zdrojů

Zajímavý vývoj nastal i v používaných opatřeních vůči krizi. V červnu převažovaly úspory na straně výroby (70 %) a následovaly je úspory v oblasti lidských zdrojů (56 %). Na konci roku se role otočily a opatření lidských zdrojů se dostala na první pozici a dosáhla 68 %. Významný skok v opatřeních proti krizi zaznamenaly v průběhu minulého roku také oblasti PR (protikrizová opatření narostla z 11 % na 27 %) a Events (zde došlo k nárůstu ze 7 % na 17 %).

Krize nemá vliv na značku, ale na prodeje

Celkem 69 % českých manažerů si myslí, že se vyplatí investovat do marketingu a komunikace. S postupujícím časem přestávají manažeři vnímat krizi jako ohrožení (pokles z 54 % na 45 %) a daleko více v ní spatřují příležitost k rozmachu (nárůst z 32 % na 40 %). Z výsledků studie je také evidentní domněnka, že krize v průběhu času nemá vliv ani na značku, ani na tržní podíl. Dopad je spíše znát na prodejích, které buď stagnují, anebo spíše klesají. „Snižuje se také podíl těch, kteří se domnívají, že by krize ohrozila existenci jejich firmy,“ upřesňuje Sherin Dalíková.

Nejvýraznější je snaha hledat proti krizi netradiční řešení

Přibližně dvě třetiny manažerů (64 % v polovině roku 2009 a na jeho konci 60 %) se snaží hledat netradiční řešení v době krize. Nejčastějším cílem bývá snaha odlišit se od konkurence a zvýšit objem prodejů. Naopak se snaží nesnižovat náklady na komunikaci. Podle 59 % Čechů v řídících funkcích je právě teď období, kdy se „láme chleba“.

Informace pro média:


GfK Czech, s.r.o. (dříve GfK Praha) je v České republice předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu, marketingových analýz, včetně konzultačního a poradenského servisu pro zákazníky z oblasti průmyslu, obchodu, médií a pro poskytovatele služeb ze soukromého i veřejného sektoru.

GfK Czech, s.r.o. je součástí skupiny GfK Group, která je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

V roce 2000 se společnost GfK Czech kapitálově spojila s českou nezávislou výzkumnou agenturou INCOMA, která od svého vzniku v roce 1991 dosáhla silného postavení na českém a slovenském trhu. Skupinu GfK v České republice v současné době tvoří dvě společnosti: GfK Czech a INCOMA GfK (dříve INCOMA Research).

Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.czwww.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
GfK Czech
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
KAVČÍ HORY OFFICE PARK, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 140 00
Tel.: +420 296 555 422, +420 777 027 009
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
verze pro tiskverze pro tisk