GfK Praha, dvojka na trhu marketingového výzkumu v České republice, dokončila první etapu změn společnosti

První fáze restrukturalizace společnosti GfK Praha, která se zaměřila na zefektivnění interních procesů, přinesla nejen personální změny ve vrcholovém managementu, ale především nový systém zpracování zakázek a jednotný způsob obsluhy klientů. Dlouhodobý strategický program, jehož cílem je zlepšení služeb, vyšší efektivita a celková modernizace společnosti, započal v září 2007 a ukončen bude v roce 2010.

Přestavbu společnosti zahájil generální ředitel GfK Praha Ondřej Tomas po svém nástupu do funkce v září 2007. Od 1. 7. 2008 byl jmenován nový nejvyšší řídící orgán společnosti – Management Board. Jeho členy jsou Ondřej Tomas,  Karel Šmejkal (Client Services), Martin Souček (Research Services), Jaroslav Jíra (Business Development) a Pavel Rusý (Metodologie a Inovace). Karel Šmejkal zodpovídá společně se svým novým týmem Account Managerů za vztahy se zákazníky. Týmy projektových manažerů a specialistů a tým terénního výzkumu pod vedením Martina Součka jsou odpovědní za zpracování všech výzkumných projektů. Jaroslav Jíra má na starosti nové obchodní příležitosti a Pavel Rusý je kromě garance výzkumných metod také nově odpovědný za zavádění inovací do výzkumu i do běžných činností firmy.

„Nový management tým jsme dávali dohromady podle zásad našeho poslání: kombinovat nejlepší lidi z různých oblastí a poskytovat přidanou hodnotu formou kvalitní týmové spolupráce a vysokého nasazení pro klienty. Každý z členů tohoto management týmu má dlouholeté zkušenosti ve svém oboru, a to buď ze strany zákazníka, nebo ze strany poskytovatelů marketingového výzkumu. Nejdůležitější ale pro mne je společné odhodlání posunout GfK o kus dopředu,“ komentuje změny v managementu Ondřej Tomas.

Strategický program změn ve společnosti GfK Praha schválila v únoru 2008 valná hromada společnosti a také zástupci nejvyššího vedení GfK AG Norimberk.

„Nastartovali jsme novou etapu fungování GfK  Praha. Naším jediným cílem je poskytovat lepší služby na trhu ve způsobu řešení potřeb klientů a v péči o klienty,“ upřesňuje generální ředitel GfK Praha Ondřej Tomas a dodává: „Změny, ke kterým přistupujeme, jsou dlouhodobé. Nechceme již realizovat krátkodobé zisky za cenu dlouhodobé stagnace. Věřím, že současné rozsáhlé investice povedou dlouhodobě k pozitivní hospodářské dynamice společnosti.“

Skupinu GfK v ČR tvoří společnosti GfK Praha a Incoma Research a je dle profesního sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR na českém trhu druhou největší agenturou podle obratu za TNS AISA.

Informace pro média:

GfK Praha, s.r.o. je předním dodavatelem služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění v České republice. Společnost byla založena v únoru 1991. Zabývá se získáváním, analýzou a interpretací marketingových informací pro zákazníky z oblasti průmyslu, obchodu, médií i pro poskytovatele služeb ze soukromého
i veřejného sektoru.

GfK Praha, s.r.o. je součástí skupiny GfK Group, která je celosvětově pátou největší společností provádějící marketingový výzkum. Působí ve třech obchodních segmentech: Custom Research, Retail and Technology a Media. Skupina GfK svými 115 společnostmi působí po celém světě a pokrývá více než 90 zemí. Aktivity GfK ve střední a východní Evropě koordinuje firma GFK Austria se sídlem v Rakousku.

V roce 2000 se společnost GfK Praha, s.r.o. kapitálově spojila s českou nezávislou výzkumnou agenturou INCOMA, která od svého vzniku v roce 1991 dosáhla silného postavení na českém a slovenském trhu. Skupinu GfK v České republice v současné době tvoří dvě společnosti: GFK Praha, s.r.o.INCOMA Research.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
Tel.: +420 296 555 422
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com