GfK Praha od května klientem Stance Communications

Společnost GfK Praha, s.r.o., která je v České republice předním dodavatelem služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, se od května 2008 stala klientem PR agentury Stance Communications, s.r.o.

„Mít v portfoliu klientů přední společnost zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění je pro PR agenturu více než zajímavé. Nebo? v rámci externí komunikace může propojit celou škálu informací z různých odvětví a od různých klientů,“ říká Jana Voňavková, Executive Director Stance Communications.

GfK Praha, s.r.o., jenž je součástí skupiny GfK Group, působí na českém trhu od února roku 1991 a v současnosti zaměstnává 135 pracovníků. Ti jsou členy různých profesních organizací, jako např. České marketingové společnosti, Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, SIMARu - neziskového sdružení předních agentur výzkumu trhu a veřejného mínění působících v České republice či ESOMARu – světové asociace odborných pracovníků výzkumu trhu.

Stance Communications se na trhu PR agentur pohybuje již čtvrtým rokem. Mezi její klienty patří například bankovní instituce, úřady státní správy či mezinárodní nadační fondy. Account Managerem zodpovědným za řízení komunikace s GfK Praha, s.r.o. bude Viola Baštýřová, tým bude z pozice Account Executive podporovat Anna Formánková.

Informace pro média:

GfK Praha, s.r.o. je předním dodavatelem služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění v České republice. Společnost byla založena v únoru 1991. Zabývá se získáváním, analýzou a interpretací marketingových informací pro zákazníky z oblasti průmyslu, obchodu, médií i pro poskytovatele služeb ze soukromého i veřejného sektoru.

GfK Praha, s.r.o. je součástí skupiny GfK Group, která je celosvětově pátou největší společností provádějící marketingový výzkum. Působí ve třech obchodních segmentech: Custom Research, Retail and Technology a Media. Skupina GfK svými 115 společnostmi působí po celém světě a pokrývá více než 90 zemí. Aktivity GfK ve střední a východní Evropě koordinuje firma GFK Austria se sídlem v Rakousku.

V roce 2000 se společnost GfK Praha, s.r.o. kapitálově spojila s českou nezávislou výzkumnou agenturou INCOMA, která od svého vzniku v roce 1991 dosáhla silného postavení na českém a slovenském trhu. Skupinu GfK v České republice v současné době tvoří dvě společnosti: GFK Praha, s.r.o. a INCOMA Research.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz