GfK Praha spustila nový web Oční kamery

Společnost pro výzkum trhu GfK Praha spustila v říjnu 2008 samostatný web zaměřený výhradně na Oční kameru (Eye-tracking). Internetové stránky slouží jako hlavní zdroj informací o tomto jedinečném značkovém nástroji, který patří ke stěžejním výzkumným metodám GfK Praha. Na stránkách mají návštěvníci také možnost zapojit se aktivně do výzkumu.

Oční kamera je moderní technické zařízení, které umožňuje sledovat dráhu zraku člověka po jakémkoli materiálu, a tak ověřit funkčnost libovolné obchodní komunikace. Zařízení má mnohostranné využití, v západních zemích se již několik desítek let využívá ke studiu chování zákazníků k tiskové reklamě, při pohybu na internetových stránkách, nákupu v obchodech či sledování televizních spotů.

„Oční kamera může zkoumat jak statický, tak dynamický materiál. Nejdůležitější přednost této metody spočívá v jedinečné možnosti vidět očima zákazníka. Tradičně se používá pro testování tiskovin. Na významu ale v posledních letech výrazně nabývá také optimalizace elektronické komunikace,“ dodává Ondřej Herink, Eye-tracking Team Leader.

Obrázek ke stažení ZDE

Pomocí Oční kamery lze tedy přesně určit, které podněty zákazník zaregistroval, jaké povrchně prolétl a které zcela přehlédl. Mapování lidského zraku pomůže odhalit, nakolik je testovaný materiál v „komunikaci“ se zákazníkem účinný, kde jsou jeho slabá místa a především jak je opravit. Závěry a doporučení vytvořené na základě výzkumu zlepšují testovaný materiál jak ve viditelnosti, atraktivitě a srozumitelnosti, tak ve věrohodnosti, obsahové relevanci a emočním náboji.

Více na www.ocnikamera.cz

Informace pro média:

GfK Praha, s.r.o. je předním dodavatelem služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění v České republice. Společnost byla založena v únoru 1991. Zabývá se získáváním, analýzou a interpretací marketingových informací pro zákazníky z oblasti průmyslu, obchodu, médií i pro poskytovatele služeb ze soukromého
i veřejného sektoru.

GfK Praha, s.r.o. je součástí skupiny GfK Group, která je celosvětově pátou největší společností provádějící marketingový výzkum. Působí ve třech obchodních segmentech: Custom Research, Retail and Technology a Media. Skupina GfK svými 115 společnostmi působí po celém světě a pokrývá více než 90 zemí. Aktivity GfK ve střední a východní Evropě koordinuje firma GFK Austria se sídlem v Rakousku.

V roce 2000 se společnost GfK Praha, s.r.o. kapitálově spojila s českou nezávislou výzkumnou agenturou INCOMA, která od svého vzniku v roce 1991 dosáhla silného postavení na českém a slovenském trhu. Skupinu GfK v České republice v současné době tvoří dvě společnosti: GFK Praha, s.r.o. a INCOMA Research.

Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
Tel.: +420 296 555 422
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
verze pro tisk