Gymnazisté z pražské Hellichovky byli v diskusi o investování rovnocennými partnery

Investice je magické slovo, které se stále častěji objevuje i v hovorech běžných občanů. Vyděláme, ušetříme a investujeme. Kdy, jak a do čeho, to už ale mnohým z nás není tak jasné. Potřeba edukovat, a především mladou generaci, je tedy nasnadě. Své o tom vědí i studenti pražského Gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici, kam se už potřetí vrátil úspěšný vzdělávací projekt Finanční akademie Pioneer Investments.

Po minulých zkušenostech s Finanční akademií škola ráda využila nabídky na zopakování přednášky a tak další skupina gymnazistů získala povědomí o základech investování, finanční terminologii a aktuálním ekonomickém dění.

Diskuze k aktuálnímu vývoji hospodářství gymnazisty zaujala natolik, že ji dobrovolně prodloužili na úkor času určeného pro vzdělávací hru.

„Přednášky na Gymnáziu Jana Nerudy mě opravdu baví. Už loni jsem se zde setkal s velmi nadanými studenty, ale všeobecný přehled a ekonomická orientace těch letošních mě opravdu překvapila,“ uvedl Roman Dvořák, analytik trhů a produktů Pioneer Investments, a pokračoval: „Mezi studenty se vždy najdou jedinci, kteří přednášku posunují dál, ale v ‚Hellichovce‘ se jich sešla rovnou celá třída. Abych stihl v čase vymezeném pro přednášku zodpovědět všechny otázky, studenti se dobrovolně zřekli edukační hry, kterou mívám připravenou na závěr pro odlehčení tématu.“

Neustálá palba otázek a aktivní zájem sedmnáctiletých studentů přesvědčil i profesorky dvou paralelních tříd pražského gymnázia, které si hned po skončení výkladu domluvily další přednášky v rámci Finanční akademie.

Investiční skupina Pioneer Investments realizuje vzdělávací projekt Finanční akademie pro studenty již šestým rokem. Jeho hlavním cílem je poutavou diskusí přiblížit mladým lidem téma ekonomiky ve vztahu k reálnému životu. Přednášky jsou pro školy zcela bezplatné a zapojují se do nich zaměstnanci společnosti i širší management. Finanční akademie již pátým rokem úspěšně funguje i na Slovensku.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 26 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.
Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.
Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 158 miliard EUR (k 30. 12. 2012).  V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk