Hedvika Holá novou ředitelkou lidských zdrojů OKIN GROUP

Do společnosti OKIN GROUP nastoupila na pozici ředitelky lidských zdrojů Hedvika Holá (30). Přichází z České spořitelny, kde působila poslední 4 roky jako HR konzultant pro divize služeb a provozu. Zde spolupracovala a dohlížela na implementaci veškerých personálních nástrojů, byla zodpovědná za plánování vzdělávání, návrhy a zajištění rozvojových programů, pracovněprávní servis a další. Podílela se také na projektu změny firemní kultury, nazvaném Banka první volby.

Hedvika Holá vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V OKIN GROUP bude zodpovědná za oblast náboru a výběru zaměstnanců, personální administrativu a systém odměňování a vzdělávání zaměstnanců. V neposlední řadě bude také poskytovat podporu v oblasti lidských zdrojů při budování zahraničních poboček společnosti. Prvními kroky nové ředitelky budou práce na sladění stávajících personálních postupů ve všech divizích, aktualizace katalogu pracovních funkcí a další změny nutné pro dynamicky se rozvíjející společnost.


Praha 10. 10. 2007

Informace pro média:

O společnosti OKIN GROUP, a. s.
OKIN GROUP je česká outsourcingová společnost poskytující podpůrné služby pro podniky. Na českém trhu působí již více než třináct let. Pod značkou OKIN FACILITY nabízí komplexní facility management, tedy služby související s provozem a správou nemovitostí a majetku. Dále pak pod značkou OKIN OUTSOURCING zajiš?uje služby v oblasti business process outsourcing (BPO).
V současnosti má OKIN GROUP přes 900 zaměstnanců, působí v ČR, na Slovensku a na Ukrajině. V oblasti facility managementu obsluhuje desítky administrativních budov, průmyslových podniků, logistických a obchodních center a prostřednictvím společného podniku se skupinou RPG Real Estate také více než 44 tisíc bytů v Moravskoslezském kraji.

Pro více informací kontaktujte:
OKIN GROUP,a.s
Jan Hykel
Marketing Manager
Tel.: +420 602 795 548
E-mail: jan.hykel@okin.eu